Onze visie en missie

samen leren en werken aan de zorg van morgen

De zorg verandert snel. Daarom hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle in 2015 het Zorgtrainingscentrum opgericht. Vijf jaar later is de noodzaak voor dit unieke vliegwiel echter voorbij. Daarom werken de partners per 1 september 2020 niet meer samen binnen het Zorgtrainingscentrum, maar gaan ze door als netwerk.

Gezond zijn en blijven: dat willen we allemaal. Maar helaas lukt dat niet altijd. Wie beperkt is of ziek wordt, heeft hulp nodig om te blijven functioneren. Maar de zorg verandert snel. Mensen moeten steeds meer zelf de regie nemen over de kwaliteit van hun leven. Kort samengevat: de zorg verandert van zorgen voor naar zorgen dát.

Maar wie helpt dan, als je langer zelfstandig moet blijven wonen? Wat biedt uitkomst als je zelf verantwoordelijkheid moet nemen? En hoe voelt het eigenlijk als zelf eten en douchen niet meer lukt?

Over ons 0346
Nodig zijn invoelende, goed geïnformeerde en opgeleide medewerkers.

Nieuwe kennis, vaardigheden en competenties

Alle ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan zorgprofessionals op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties (zoals het zich eigen maken van de juiste houding). Nodig zijn zorgprofessionals die weten welke zorgvragen er leven en welke mogelijkheden er zijn.

Invoelende medewerkers die samen met de cliënt oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld in het netwerk van de cliënt of door het inzetten van technische hulpmiddelen. Professionals die de cliënt centraal stellen, die zijn autonomie en mogelijkheden als uitgangspunt nemen en niet de ziekte.

Ons doel: studenten, docenten en zorgprofessionals bekwaam maken voor de toekomst

Daarom hebben onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, zorgtechnologische bedrijven en overheden in de regio Zwolle in 2015 het Zorgtrainingscentrum opgericht. Deze publiek-private samenwerking was een bewuste keuze: alleen zo ontstaat een leeromgeving waarin de belangen van onderwijs en praktijk optimaal op elkaar af te stemmen zijn. Het Zorgtrainingscentrum werd ook een van de Koplopers binnen het Actie Leer Netwerk.

Samen zorgden de partners dat studenten van zorg- en ICT-opleidingen, docenten en mensen die in de zorg werken bekwaam zijn en blijven voor de zorg van de toekomst. Uitgangspunt daarbij was de veranderende zorg, de cliënt vormde het vertrekpunt. Wat wil de mens die ondersteuning nodig heeft en hoe kan technologie en een basishouding van zorgverleners in contact hierbij een rol spelen, waren vragen die centraal stonden.

Drie thema's

Om dit doel te realiseren, werkten de partners de afgelopen jaren aan drie thema’s: het leren in de praktijk (bijvoorbeeld in de wijk), zorgtechnologie en zorgethiek.

In de video vertellen de partners over de meerwaarde van de samenwerking in het Zorgtrainingscentrum.

2020: verder als netwerk

Inmiddels kennen de partners elkaar goed en weten ze elkaar zo nodig – ook snel – te vinden. Vanaf 2019 groeide echter het besef dat voor het behalen van de doelen een aparte organisatievorm als het Zorgtrainingscentrum niet langer nodig was.

Daarom hebben de partners besloten om na de zomer van 2020 verder te gaan als netwerk. De activiteiten die samen gerealiseerd zijn en waaraan een blijvende behoefte is – zoals de lesactiviteiten, de methoden, de Technology Tours en de inleefsessies – worden door de onderwijspartners op enigerlei wijze voortgezet. Hiervoor zijn ‘coalities of the willing’ gevormd.

Zo richten Deltion College en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zich op innovatie en activiteiten rondom zorgtechnologie. Landstede MBO houdt de fysieke ruimte van het Zorgtrainingscentrum beschikbaar voor de inleefsessies. En WGV Zorg en Welzijn richt zich op de arbeidsmarkt: de werkgeversvereniging is kartrekker wat betreft de werving van zorg- en welzijnsprofessionals. Daarbij wil de organisatie zoveel mogelijk regionaal samenwerken.

Misschien vind je dit ook interessant: