Zorgtechnisch lab: ‘We gaan de keuzedelen uitwerken en aansluiten bij fieldlabs’

“Het projectteam is net samengesteld, op 13 januari is de formele kick-off. Voor maart zetten we een klankbordgroep op. Tot de zomer richten we ons op drie pijlers”, zegt projectleider Wim Roos.

“Als eerste het uitwerken van de keuzedelen Zorg & Technologie (voor mbo niveau 2/3/4). Het Zorgtrainingscentrum kan een mooie rol spelen bij het ontwikkelen van deze keuzedelen in samenwerking met het werkveld (onderwijs, instellingen en bedrijven). Deze keuzedelen zijn door aankomende professionals (studenten), mantelzorgers en zorgprofessionals te volgen. Bedoeling is om in mei/juni de keuzemodule voor niveau 2 klaar te hebben; die voor niveau 3 en 4 volgen daarna.

Verder gaan we fieldlabs verkennen: onderzoeken bij welke zorginnovaties wij kunnen aansluiten. Een voorbeeld: PCOB wil een rijdende huiskamer van de toekomst ontwikkelen. Als tweede willen we een fysiek lab opzetten in de buurt van het zorgethisch lab zodat we bij nieuwe technologische toepassingen de ethische aspecten efficiënt kunnen onderzoeken.

We gaan in de projectgroep aan de slag volgens de Scrum-methodiek: in korte tijd werken we bepaalde onderdelen uit. Zo hebben we elke drie weken een sprint meeting waar we resultaten presenteren. Wekelijks bespreken we de voortgang tijdens een stand-up meeting.”