Zorgethiek onder de aandacht brengen bij zorgprofessionals en bestuurders

Hoe brengen we zorgethiek onder de aandacht bij zorgprofessionals en hun bestuurders?

Op 10 mei was Ria Blokzijl, projectleider zorgethisch lab, bij een bijeenkomst van het ministerie van VWS over dit thema. Naast VWS, waren betrokkenen vanuit het Zorgpact en de drie zorgtrainingscentra voor ethische reflectie voor zorgprofessionals aanwezig (Participatiekliniek, sTimul Nederland en Zorgtrainingscentrum).
Afgesproken is dat er drie publicaties komen waarin de drie initiatieven (en het ervaringsleren) worden belicht. Als medium is gekozen voor het magazine van V&VN vanwege het grote bereik onder zorgprofessionals (30.000 leden/lezers).