Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen tot eind 2019?

Het Zorgtrainingscentrum startte in februari 2015 vanwege de vele veranderingen in de zorg. Onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en technologische bedrijven in de regio Zwolle sloegen de handen ineen om innovatieve oplossingen te bedenken. Dit kon dankzij financiële steun van de overheid. Februari dit jaar was de projectfase voorbij en de partners achter het Zorgtrainingscentrum gaan nu op eigen benen verder als netwerk. De officiële start is op 24 mei (kijk hier).

Tijdens de projectfase zijn zinvolle inzichten opgedaan. Projectleider Hessiëlle Kerkhoff: “Om te komen tot een vitale regio met genoeg goed opgeleide zorgmedewerkers hebben we gekeken hoe we als partners met, van en aan elkaar konden leren. Simulatieleren (inleefsessies) bleek daarvoor een mooie optie: hierbij doen zorgmedewerkers ervaring op als patiënt en studenten verlenen zorg. Het leren gebeurt in een omgeving die we samen met bedrijven hebben ingericht.”

Volgens Hessiëlle is het ook heel belangrijk dat je – als je zorg nodig hebt – zo lang mogelijk zelf kunt dingen kunt doen en beslissingen kunt nemen: “Technologie kan daarbij helpen. Zo hebben we samen met Hogeschool Windesheim het interactieve spel Mix & Match ontwikkeld. Hierbij leren zorgmedewerkers op een eenvoudige manier welke ondersteunende middelen er voor de thuiszorg zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in de wijk betere zorg verlenen. Het spel is populair, het is al aan veel zorgorganisaties in heel Nederland verkocht.”

Activiteiten tot eind 2019

Maar er staan dit jaar nog meer activiteiten op stapel. Zo gaan de netwerkpartners van het Zorgtrainingscentrum vormen van leren in de praktijk verder ontwikkelen.

Hessiëlle enthousiast: “Mbo- en hbo-studenten trekken daarbij bijvoorbeeld samen op. Zo bereiden we hen voor op een toekomst waarin ze ook met diverse disciplines samenwerken. Wat ook kan: zorgmedewerkers uit het werkveld en studenten die samen aan keuzevakken deelnemen: stel je voor hoe leerzaam dat is! En wat te denken van het gezamenlijk bestuderen van echte vragen uit de praktijk waar mensen die langer thuis blijven wonen mee te maken krijgen en daarvoor oplossingen uitwerken? Er is zoveel mogelijk!”

Partners

De partners van het Zorgtrainingscentrum zijn Alfa-college, Baalderborg Groep, Coloriet, Deltion College, Driezorg, Icare, IJsselheem, Landstede, Hogeschool Viaa, Viattence, Vogellanden, Hogeschool Windesheim, Zorgspectrum Het Zand en Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

Daarnaast zijn er nog een aantal organisaties en bedrijven die het Zorgtrainingscentrum ondersteunen door het delen van kennis en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen. Dit zijn Coreon, Health Innovation Park, MKB Nederland Regio Zwolle, Xando, Breman, Cormel IT Services, Technische Unie, WGV Zorg en Welzijn, Active Cues, Livv, QRS Health Care, TR-Care, Wissner-Bosserhoff, Fitavie en AppBakkers.

Doel

Het Zorgtrainingscentrum wil samen met alle netwerkpartners werken aan een gezonde, vitale regio. Het netwerk leidt op in gezamenlijkheid zodat er voldoende eigentijdse waardevolle zorg beschikbaar is. Het netwerk doet dit door gezamenlijk zorg te dragen voor toeleiding naar de zorgarbeidsmarkt, door te blijven werken aan bewustwording op ethische handelen, door technologie als optie in te zetten en innovaties te helpen doorontwikkelen, door patiënt included te werken, door te ondersteunen bij het komen tot een leercultuur die verder reikt dan de eigen organisatiegrens.