Lab start in wijk Kamperpoort met 16 studenten

Het wijkzorg lab is op 30 augustus gestart met 12 studenten Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (IG) van het Deltion College en Landstede MBO en 4 studenten Verpleegkunde van Windesheim. De eerste dagen stonden in het teken van kennismaken tijdens het introductiekamp.

“De eerste lesweek zijn we meteen gestart met coaching, basistheorie, workshops uit de praktijk, oriëntatie in de praktijk en in de buurt, de wijk Kamperpoort in Zwolle. Daarbij sturen we op een onderzoekende houding van de studenten”, vertelt projectleider Madeleine Hondtong.

wijkzorglab2
De studenten leerden elkaar beter kennen tijdens het introductiekamp.

Werken in de praktijk

Ze vervolgt: “Vanaf eind september volgt de echte praktijk: dan combineren de studenten het leren en werken. Inmiddels is ook de kick-off met de zorgprofessionals geweest waarin besproken is wat nodig is om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Bijvoorbeeld over het meewerken van een docent op de werkvloer.”

Vraagt veel van docenten

Het wijkzorg lab vraagt, naast een andere opvatting over leren voor een beroep, ook van de docenten veel, volgens Madeleine. “Zij gaan meelopen in de praktijk en gaan onderzoeken waar ze leerervaringen uit het werk gaan halen. Dit vraagt om een veranderaanpak, het loslaten van meer traditionele zienswijzen, veel reflectie op eigen handelen, en het toelaten en inpassen van andere vormen van leren, zonder de meer traditionele vormen los te laten.”

Maandelijkse intervisie

Ook is er vanaf oktober een structurele, maandelijkse intervisie. Daar zullen studenten en professionals samen terugblikken hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren en wat daarin anders kan om de zorg te verbeteren. Begrippen als ‘eigen regie’ en ‘positieve gezondheid’ moeten we in het lab concreet maken.”

Meer studenten

Madeleine besluit: “Samen met IJsselheem en Icare en de scholen zijn we druk bezig het wijkzorg lab goed te organiseren en ons gezamenlijke concept aan te scherpen. De contouren staan. Bedoeling is dat studenten samen gaan leren en dat de groep gedurende het jaar ook wat groter wordt: in totaal zouden er 25 studenten in dit lab aan de slag moeten kunnen. Dit kunnen hbo-studenten van Windesheim zijn, maar ook mbo-studenten die een welzijnsopleiding volgen.”