‘Huidige opzet vraagt om wijziging in organisatiestructuur’

De organisatie van het Zorgtrainingscentrum verandert. “We verkleinen het programmateam. In de praktijk gaat dit beter werken”, aldus programmamanager Coen Massier.

“Dit doen we door de ondersteunende teams voor onderwijs en onderzoek onder te brengen in de labs, onder leiding van de projectleider van het lab. Elk lab krijgt een aanspreekpunt: een voor Onderwijs en een voor Onderzoek. De labs blijven functioneren onder de programmamanager. Ook blijft het administratieve aanspreekpunt (Liset Zwolschen).
Het communicatieteam blijft wel bestaan, maar krimpt in en krijgt een meer faciliterende rol nu de belangrijkste communicatiemiddelen gerealiseerd zijn.

Niet naast, maar in de labs

Coen licht toe: “Innoveren is samen leren, nieuwe dingen proberen, stapjes zetten en evalueren wat werkt en niet werkt en daarop acteren. Ondanks het harde werk van de bevlogen projectleden en -leiders bleek dat de gekozen structuur de onderlinge verbinding in de weg stond. Vandaar de aanpassing. En op deze manier gebeurt onderwijsontwikkeling en onderzoek niet naast, maar in de labs. En er komt meer aansluiting met de partners, lectoraten en kenniskringen.”
Om de voortgang en afstemming te borgen is er periodiek overleg met de onderwijs-, onderzoeks- en communicatiebetrokkenen (via een voorzitter).

Kwaliteitscommissie Onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, komt er een onderwijskwaliteitscommissie. De onderwijskwaliteitscommissie gaat de binnen het Zorgtrainingscentrum ontwikkelde onderwijsproducten toetsen op kwaliteit. HIerdoor kunnen deze geborgd worden in de opleidingsprogramma’s van medewerkers van de zorgorganisaties en in de curricula voor studenten. De commissie staat onder leiding van Erik Mondriaan, adviseur Onderwijs bij het Deltion College.