Hackathon: samen knelpunten in de zorg oplossen

De partners van het Zorgtrainingscentrum gaan op donderdag 24 januari in tien multidisciplinaire teams met elkaar creatieve oplossingen zoeken voor problemen die zij in zorg en welzijn ervaren. Hiervoor zoeken we casussen. Heb je er een? Meld het ons!

Tien multidisciplinaire teams van vijf personen (vanuit zorg, welzijn, techniek, ICT) gaan op 24 januari de hele dag (7.30-17.00 uur) op een actieve manier met elkaar aan de slag met de casussen. Dit doen ze tijdens een hackathon: een activiteit waarbij teams in korte tijd op een creatieve manier naar een oplossing zoeken voor een (technologisch) probleem.
Bij de problemen waar de teams zich op richten, staat de situatie en context van de zorgvrager centraal. Doel is de zelfredzaamheid of de mogelijkheid om langer thuis te blijven wonen, te vergroten.

Casussen gezocht!

De Hackathon kan alleen een succes worden wanneer we ook casussen hebben! Bijvoorbeeld situaties van zorgvragers die moeite hebben om zelfredzaam te zijn. Situaties waarin het moeilijk is om de eigen regie te behouden, terwijl die wens er wel is. Wat kan er in die specifieke situatie nog gedaan worden?
Denk je dat je een interessante casus hebt? Vul dan voor 20 december dit formulier in. Je beschrijft de situatie, wie de zorgontvanger(s) is/zijn, om welke beperkingen of aandoeningen het gaat, wat de leeftijd, het geslacht en de gezinssituatie/-samenstelling is. Ook geef je aan wat je graag opgelost zou willen zien.

Ideeën pitchen voor jury

Uit de casussen die we ontvangen, selecteren we er twee die we tijdens de hackathon uitwerken. Zit jouw casus erbij? Dan ben je er 24 januari ook bij om de teams die voor jou aan de slag gaan, te adviseren. Aan het eind van de dag pitchen de teams de ideeën die worden beoordeeld door een deskundige jury. Het winnende team krijgt twee prijzen. Als eerste een diner in ‘038’, een van de restaurants van het Deltion College. Daarnaast krijgen ze een gesprek met een businessdeveloper van het Health Innovation Park (HIP) om te kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn om het idee ook echt te realiseren. Een businessdeveloper kan daarbij ondersteuning bieden.

Zit jouw casus er niet bij?

Dan laten we je uiteraard weten wat we met jouw casus gaan doen en zetten we ons in dat ook jij ideeën krijgt om in die situatie tot een oplossing te komen. Hoe dan ook: je krijgt input om in de door jou aangeleverde casus goede zorg te kunnen verlenen.

Heb je vragen of wil je een casus aanmelden? Neem contact op met Jolanda van Til of meld je casus voor 20 december hier aan.