‘Cliënten moeten altijd van alles’

“De term ‘moeten’ viel in het contact met de bewoners zo vaak, dat ik hem zelf ook ging gebruiken.” Het was een leerzame ervaring die een Praktijkroute-student opdeed tijdens een inleefsessie.

Begin juni deden studenten tijdens inleefsessies weer bijzondere en mooie ervaringen op. Zo gingen eerstejaars studenten pastoraal werk van Windesheim op 4 juni aan de slag met zorgethiek tijdens een inleefsessie. Ook oefenden ze een pastoraal gesprek met een ernstig zieke zorgvrager.

Overleg is belangrijk

De dag erna was het de beurt aan niveau 2-studenten van de Praktijkroute van Viattence, het Deltion College en Landstede MBO. Naast dat er zoveel ‘moet’, gaven ze aan ervaren te hebben hoe het is als de cliënt geen aandacht krijgt en hoe belangrijk het is dat je als zorgverleners overleg hebt met elkaar. Op 7 juni volgden alle 90 eerstejaars Verpleegkunde van Landstede MBO een inleefsessie.

Ook een inleefsessie doen?

Wil je na de zomer ook meedoen aan een inleefsessie? Individueel of als team? Dit kan op donderdag 10 oktober, woensdag 30 oktober en donderdag 14 november. Meld je hier aan!