Bijeenkomst 19 juni: kennis delen rond lesmateriaal over zorgtechnologie

Ben jij docent, practor, lector of onderwijsontwikkelaar op een mbo- of hbo-instelling en wil je kennis delen op het gebied van lesmateriaal over zorgtechnologie? Dan ben je dinsdag 19 juni (13.00-16.00 uur) van harte welkom bij een bijeenkomst in het Zorgtrainingscentrum. Meld je hier (uiterlijk 15 juni) aan.

Samen met jou willen we in gesprek over hoe we met elkaar goed onderwijs kunnen ontwikkelen gericht op dit thema. Gebruikmakend van wat we zelf hebben ontwikkeld en wat we ‘gewoon’ willen delen.

Is delen van lesmateriaal ‘gewoon’?

“Voor ons wel! Wij hebben ervoor gekozen om alle lesmaterialen die we ontwikkelen over zorgtechnologie ‘gewoon’ met anderen te delen. Elkaars kennis en ervaringen gebruiken, elkaar helpen om het thema zorgtechnologie een plek te geven in het onderwijs. Om te voorkomen dat wielen steeds weer opnieuw worden uitgevonden. Om handvatten te bieden, waarmee opleiders op hun eigen manier onderwijs kunnen bouwen, passend bij hun manier van lesgeven, passend bij hun studenten”, vertelt Jolanda van Til, projectleider zorgtechnisch lab.

“We delen de materialen al op onze website met lesactiviteiten, de ‘online inspiratiebox’. Onze eigen materialen, maar we verwijzen ook naar materialen die door anderen zijn gemaakt of materialen die je in je onderwijs kunt gebruiken. We willen een centrale plek (een platform creëren) waar alles bij elkaar komt.”

En… anderen willen ook hun lesmateriaal delen…

‘De afgelopen maanden hebben we gemerkt dat andere opleiders, andere scholen enthousiast zijn over ons initiatief. Er is bereidheid om lesmateriaal te delen. Dat is mooi, maar… hoe maken we dit concreet… Tijdens de bijeenkomst willen dat in beeld brengen en een stap zetten om deze mooie woorden om te zetten in daden.’

Van een online inspiratiebox zorgtechnologie 1.0 naar een 2.0-versie?

“Dat is onze wens! Daadwerkelijk met jou – de docent, practor, lector of onderwijsontwikkelaar – de krachten bundelen, de online inspiratiebox verder vormgeven.”

 We willen met jou in gesprek over:
  • Uitgangspunten over onderwijs over zorgtechnologie.
  • Wat jij nodig hebt om jouw kennis ook daadwerkelijk te delen met anderen. Staat er wellicht iets in de weg? Zo ja, wat is het en wat gaat helpen om het makkelijker te maken?
  • De mogelijkheden van de huidige online inspiratiebox 1.0. Welke functionaliteiten wil je toegevoegd hebben? Wat is een goede indeling in categorieën? Wat zijn nog meer wensen?
  • Wat is nodig om het ook goed te beheren?
  • Hoe we dit initiatief groter kunnen maken tot een initiatief van ons allemaal.
  • Op een actieve en inspirerende manier gaan we met deze thema’s aan de slag.

Wie organiseert het?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Zorgtrainingscentrum in samenwerking met het Zorgpact. Verschillende partners vanuit het Zorgtrainingscentrum (met name het Lectoraat ICT Innovaties in de Zorg van Windesheim en Impres) hebben een actieve bijdrage.

Wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan!

Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst! Bij je aanmelding nodigen we je van harte uit om een lesactiviteit/werkvorm met ons te delen. Het delen is begonnen!

Heb je vragen? Neem dan contact op met Jolanda van Til.