Zorgethisch lab

ethiek en respectvol zorg bieden

Hoe voelt het om zelf zorg te ontvangen? Zorgverleners kunnen zich dat soms moeilijk voorstellen. Nog te vaak staat niet de cliënt, maar de ziekte centraal. Met als gevolg een cliënt die te weinig persoonlijke aandacht krijgt en niet tot zijn recht komt.

Het zorgethisch lab speelt hierop in. Studenten, zorgprofessionals en mantelzorgers leren er hoe ze respectvolle zorg kunnen bieden. Ze leren de cliënt op een waardige manier te benaderen en rekening te houden met zijn wensen en mogelijkheden.

Inleefsessies

Hulpmiddel zijn inleefessies (rollenspelen): intensieve ervaringsstages waarbij de zorgverlener de rol van zorgvrager aanneemt. Tijdens zo’n sessie draait het om de vraag: Hoe is het om zorg nodig te hebben?
Vooraf kiest elke deelnemer een rol. Bijvoorbeeld die van een rolstoelafhankelijke dementerende, een slechtziende met Parkinson of een doof en depressief iemand met afasie. Om de mobiliteit te beperken gebruiken de deelnemers hulpmiddelen zoals rolstoelen, rollators, oordoppen, een wazige bril of spalken.

De inleefsessies leveren waardevolle ervaringen op. Deelnemers krijgen nieuwe inzichten, leren zich verplaatsen in een ander en luisteren naar de zorgvrager. Ze worden zich ervan bewust hoe het voelt om kwetsbaar en afhankelijk te zijn, om hulp nodig te hebben bij alledaagse dingen als aankleden, eten en douchen.
Dankzij een inleefsessie leren studenten wat een goede basishouding in de zorg inhoudt, zorgverleners ervaren hoe het is om verzorgd te worden.

Sinds enkele jaren past sTimul met veel succes deze vorm van ervaringsgericht leren toe in Nederland en België.

Zelf meedoen aan een inleefsessie?

Wil je ook ervaren hoe het voelt om zorg te ontvangen of te geven? Doe dan mee aan een inleefsessie in ons zorgethisch lab. De sessies zijn bedoeld voor simulanten (zorgprofessionals, docenten en andere geïnteresseerden) en studenten (mbo/hbo). Meer weten of aanmelden? Kijk hier.

Locatie

Dr van Heesweg 1a
8025 AB Zwolle

Misschien vind je dit ook interessant: