Houd de cliënt altijd als focus bij technologische innovaties

Met technologie kunnen we veel problemen in de zorg aanpakken. Maar hoe doe je dat? Maar liefst 35 medewerkers vanuit de zorg, ICT en techniek kwamen tijdens de Hackathon van het Zorgtrainingscentrum met innovatieve en praktische suggesties.

Aan de brainstormtafels van de eerste Hackathon van het Zorgtrainingscentrum zaten deelnemers met uiteenlopende achtergronden. Zo waren er mensen uit het onderwijs, beleidsmedewerkers, studenten, zorgverleners en mensen met een technische achtergrond. In de zes multidisciplinaire teams die zo ontstonden werd gewerkt aan een van de twee casussen.

100% betrouwbaar

De eerste casus betrof een dementerende vrouw en haar dochter die beide graag willen dat mevrouw thuis op de manege kan blijven wonen. Het zo lang mogelijk thuis wonen was niet het enige doel, ook het verlichten van de werkdruk voor mantelzorgers en de thuiszorg was gewenst.

De tweede casus was gericht op het signaleren van een epileptische aanval wanneer er niemand bij deze persoon in de buurt is, bijvoorbeeld ’s nachts. Er bestaan al verschillende oplossingen waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van bewegingsdetectie en/of de hartslag. Maar deze oplossingen zijn niet 100% betrouwbaar. De vraag was of, en zo ja hoe, zo’n 100% betrouwbare oplossing wel te ontwikkelen is.

Zo gingen de zes teams aan de slag met de casussen in een intensieve brainstormsessie waar alle verschillende achtergronden samen kwamen. Al snel bleek dat mensen met verschillende achtergronden ook hun prioriteit bij verschillende aspecten leggen.

De zorgverleners hielden hun focus op de cliënt, waar de mensen met een technische achtergrond nadachten over innovatieve ideeën.

Sensoren

Vanuit de techniek is er op dit moment al ontzettend veel mogelijk. Zorgdomotica is een bekend voorbeeld dat steeds vaker wordt toegepast. Zo zijn er bijvoorbeeld sensorpakketten van Sensara op de markt die per maand te huren zijn. De sensoren worden in en om het huis aangebracht en leren zo de gewoonten en ritmes van de bewoner. Mocht er afwijkend gedrag worden geregistreerd, de bewoner blijft bijvoorbeeld langer in bed liggen dan normaal, dan wordt de contactpersoon van deze bewoner hiervan op de hoogte gebracht.
Een oplossing in deze richting zou voor de dementerende vrouw in casus 1 een optie kunnen zijn. Haar dochter kan op deze manier makkelijker een oogje in het zeil houden zonder meerdere keren per dag langs te hoeven gaan.

Blog website
Registreren de Sensara-sensoren afwijkend gedrag, dan wordt de contactpersoon van deze bewoner hiervan op de hoogte gebracht.

Apps

Een ander onderdeel van de oplossing dat meerdere teams aandroegen, is het gebruik van apps. Voor het eerder genoemde monitorsysteem met sensoren bestaat er zo’n app.

Dergelijke apps zijn er ook voor het met elkaar in verbinding brengen van het netwerk rondom sommige doelgroepen. In het geval van de behandelde casussen: voor mensen met dementie en mensen met (een ernstige vorm van) epilepsie. In zo’n app kunnen mantelzorgers, familieleden, en andere zorgverleners toegang krijgen tot relevante informatie over de cliënt. Ook rapportages van voorvallen kunnen in de app worden genoteerd of er kan een planning worden bijgehouden.

Nog mooier zou het zijn als in dezelfde applicatie-omgeving ook meldingen verschijnen wanneer er niemand in de buurt van de cliënt is en zich een voorval voordoet. In het geval van casus 2 zouden verzorgenden gealarmeerd kunnen worden wanneer iemand een epileptische aanval krijgt.

Om zo’n epileptische aanval te kunnen signaleren met een betrouwbaarheid richting de 100%, moest er tijdens de Hackathon een ander systeem dan de al bestaande systemen worden bedacht. Aan het eind van de dag presenteerde een van de teams een chip in de hersenen die EEG meet en hieruit kan afleiden wanneer zich een epileptische aanval voordoet.

Een ander team presenteerde een Epibutton die gegevens registreert en uitgaat van veranderingen ten opzichte van de normale situatie.

Voordeel voor de cliënt

Gedurende de dag werden nog meer creatieve oplossingen besproken, maar uiteindelijk kon maar één team per casus de beste zijn. De jury had een moeilijke taak aan het kiezen van de winnaar vanwege de uiteenlopende ideeën en oplossingen.

Wat bij de keuze van de twee winnende teams de doorslag gaf, was de mate waarin de teams de cliënt centraal stelden. In de casus over de vrouw met dementie won het team dat de focus op de eigen bijdrage van de oudere vrouw legde. In de gepresenteerde oplossing werd het netwerk om haar heen goed benut en kreeg mevrouw de mogelijkheid zelf bij te dragen aan haar omgeving wat veelal leidt tot een beter kwaliteit van leven.

Voor wat betreft de epilepsiecasus kwam het winnende team onder andere met het opzetten van een Epicafé waar lotgenoten samen kunnen komen. Een idee dat de jury enorm aansprak. Want technologische oplossing zijn mooi, maar als het geen voordeel oplevert voor de cliënt zal het nooit worden ingezet.

Heleen Tuininga heeft de opleiding Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (Vrije Universiteit Amsterdam) kortweg Bewegingswetenschappen, in 2018 afgerond en werkt nu bij SallandElectronics.