Hackathon: in teams knelpunten in de zorg oplossen

Wil jij samen met anderen op een actieve manier creatieve oplossingen zoeken voor een concreet probleem dat in de dagelijkse zorg voor cliënten en patiënten speelt? Doe dan op donderdag 24 januari 2019 (7.30-17.00 uur) mee aan de eerste Hackathon van het Zorgtrainingscentrum bij het Deltion College (Mozartlaan 15, Zwolle). Ja, ik meld mij aan!

Wat gaan we doen?

Tien multidisciplinaire teams gaan met hulp van creatief specialist Frank Los in korte tijd (7.30-17.00 uur) de uitdaging aan om voor problemen die in de dagelijkse zorg voor cliënten en patiënten spelen vernieuwende oplossingen te bedenken. Oplossingen die de kwaliteit van leven en het leefplezier bevorderen.

Jij maakt deel uit van één van deze multidisciplinaire teams. Je wordt ingedeeld op basis van je functie en achtergrond. In totaal zijn er tien teams, elk team telt vijf deelnemers (vanuit onder andere zorg, welzijn, techniek en ICT).

De casussen zijn aangeleverd door (zorg)partners van het Zorgtrainingscentrum. Het gaat om problemen die zorgprofessionals in de dagelijkse zorg voor cliënten en patiënten tegenkomen. Denk aan een casus waarin het stimuleren en/of behouden van zelfredzaamheid lastig lijkt te zijn. Of een casus waarin je zoekt naar mogelijkheden om een cliënt toch in zijn eigen omgeving te kunnen laten wonen.

Wat levert het op?

Aan het eind van de dag pitchen de teams de ideeën die worden beoordeeld door een deskundige jury. Het winnende team krijgt twee prijzen:

• Een diner in ‘038’, een van de restaurants van het Deltion College.

• Een adviesgesprek met een business developer van het Health Innovation Park (HIP) om te kijken wat de vervolgstappen kunnen zijn om het idee ook echt te realiseren.

Meedoen of eerst meer weten?

Wil jij deel uitmaken van een team? Meld je dan hier aan. We hebben jouw inbreng nodig! Wil je meer info, bel of mail ons: contact@ztczwolle.nl of 088-850 81 12.
De Hackathon vindt plaats tijdens de landelijke e-healthweek, die van 21 t/m 26 januari 2019 plaatsvindt.

Heb je een casus?

We hebben al een aantal casussen, maar denk je dat jij ook een interessante hebt? Vul dan voor 20 december dit formulier in. Je beschrijft de situatie, wie de zorgontvanger(s) is/zijn, om welke beperkingen of aandoeningen het gaat, wat de leeftijd, het geslacht en de gezinssituatie/-samenstelling is. Ook geef je aan wat je graag opgelost zou willen zien.

Wordt je casus niet geselecteerd, dan laten we je uiteraard weten wat we met jouw casus gaan doen en zetten we ons in dat ook jij ideeën krijgt om in die situatie tot een oplossing te komen. Hoe dan ook: je krijgt input om in de door jou aangeleverde casus goede zorg te kunnen verlenen.