Technology Tour

Groepen die meer willen weten over de betekenis van technologie in het werkveld van zorg en welzijn en aan de slag willen met technologische toepassingen kunnen zich aanmelden voor een Technology Tour.

Doel

 • Je wordt je bewust van de betekenis van technologie binnen zorg en welzijn.
 • Je doet ervaring op met een aantal technologische toepassingen.
 • Heb je andere doelen? Dan passen we het programma daarop aan.

Programma

Vraaggericht en ervaringsgericht leren zijn het uitgangspunt. In de basis-Technology Tour halen we voorkennis en ervaringen op. Eventueel kan dit aangevuld worden met theorie en achtergrondinformatie over domotica, robotica en e-health. Daarbij wordt stilgestaan bij de betekenis van technologische toepassingen voor de eigen regie van de zorgvrager (of anders genoemd), diens netwerk en (aankomende) professionals.
Actief leren en ervaren vinden we belangrijk. Je kunt oefenen met diverse technologische toepassingen of samen werken aan concrete vraagstukken of casuïstiek. Afhankelijk van de doelgroep en het doel zijn er diverse opdrachten waar je gebruik van kunt maken. Het programma stemmen we altijd af op jouw wensen.

Voorbeelden van technologische toepassingen

 • Diverse apps
 • Tovertafel
 • Sociale zorgrobot Tessa
 • KlikAanKlikUit (Google Home) domoticaproducten
 • iHealth-toepassingen
 • Innovatief bed
 • Innovatieve verlichting
 • Kardia ECG-meter

Voor wie

Voor iedereen die nieuwsgierig is, wil kennismaken of gericht wil leren over en met technologische toepassingen voor zorg en welzijn:

 • Zorg- en welzijnsprofessionals
 • Studenten
 • Docenten
 • Mantelzorgers
 • Zorgvragers
 • Zorgverzekeraars
 • Overheidsinstanties

Wanneer en duur

In overleg, duur 2,5 uur of op maat.

Waar

Zorgtrainingscentrum (Dr. van Heesweg 1a, Zwolle).

Kosten

Geen.

Meer informatie & aanmelden

Wil je een Technology Tour volgen? Neem dan contact met ons op om een voor jou geschikt moment te boeken. Mail naar contact@ztczwolle.nl.