Hybride leren als onderwijsvisie

van het Zorgtrainingscentrum

Centraal in de onderwijsvisie van het Zorgtrainingscentrum staat het levenslang leren aan de hand van een hybride leeromgeving.

Levenslang leren is een uitgangpunt en geen onderwijsvorm. In de onderwijsvisie van het Zorgtrainingscentrum is daarom een concreet model gekozen dat dit levenslange leren faciliteert: het hybride leren. Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) legt in een animatie uit wat dit precies inhoudt. Het ontwerpmodel hiervoor is ontwikkeld door Zitter & Hoeve (2012).

Ontwikkelen én aanpassen

In de huidige kenniseconomie is er een grote behoefte aan competente beroepsbeoefenaren die zich door middel van een leven lang leren blijven ontwikkelen én zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het hybride leren biedt daarvoor een oplossing.

In een hybride leeromgeving worden school en praktijk met elkaar verweven. Er is één leeromgeving en één onderwijsconcept. In deze omgeving is – in de in meer of mindere mate geconstrueerde beroepspraktijk – het leren tijdens het werken direct verknoopt met expliciete kennis. Denken en doen zitten in tijd en ruimte heel dicht bij elkaar. De studenten leren uit werk, dus het werk staat in het teken van leren.

Gedachtegoed

Het concept van een hybride leeromgeving is gebaseerd op het gedachtegoed dat het opleiden van (start)bekwame beroepsbeoefenaren niet alleen gericht moet zijn op het ontwikkelen van theoretische kennis, maar ook op vaardigheden, attitude en praktijkkennis.

Om dat te bereiken is het nodig om leeromgevingen te ontwerpen die het schools leren verbinden en verweven met het leren in de beroepspraktijk. Door de beroepspraktijk in deze leeromgevingen centraal te stellen, wordt het mogelijk om wenselijk zichtbaar werkgedrag uit te lokken bij de (aankomend) beroepsbeoefenaren.
Ook werkgedrag dat gericht is op innovatie is in een hybride leeromgeving uit te lokken, juist omdat de beroepspraktijk centraal staat en niet het schoolse leerproces.

Kloof dichten

Hybride leeromgevingen zijn ontwikkeld om de kloof te dichten tussen het leren op school en leren op een werkplek. Het gaat om het vergemakkelijken van de ingewikkelde transities die door studenten moeten worden gemaakt van school naar werk.

Lees hier meer over hybride leeromgevingen.