WGV Zorg en Welzijn verbindt onderwijs, zorg en overheid

Marieke Willemse: ‘Wij faciliteren partijen die de tekorten in de zorg willen aanpakken’

WGV Zorg en Welzijn is vanaf de start betrokken bij het Zorgtrainingscentrum. De organisatie was een van de mede-indieners van de subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Marieke Willemse, beleidsmedewerker RAAT Zwolle, vertelt over haar rol en die van de werkgeversvereniging.

Het Zorgtrainingscentrum is in 2015 opgericht, wie waren daarbij betrokken?

‘Ja, dat klopt. Met een klein groepje, Landstede MBO, Provincie Overijssel, Health Innovation Park (HIP) en WGV, het plan ontwikkeld. Dit gebeurde op basis van de input van Jan Nijhuis, directeur Zorg & Welzijn en Onderwijs & Opvoeding bij Landstede MBO. De RIF-subsidie is aangevraagd en toegekend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).”

“De WGV is een vereniging die door de leden – zorg- en welzijnsorganisaties – zelf aangestuurd en is vaker mede-aanvrager/trekker van projecten op het moment dat het nog niet concreet genoeg is voor individuele lid-instellingen om aan te haken. Zodra dit wel het geval is, nemen de instellingen onze taken meestal over. Zo is dat ook bij het Zorgtrainingscentrum gegaan.”

Wat doet WGV Zorg en Welzijn precies en wat is jouw rol?

“Partijen faciliteren bij de totstandkoming en uitvoering van de regionale actieplannen rond de aanpak van de tekorten in de zorg. Als beleidsmedewerker RAAT Zwolle probeer ik zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties met elkaar te verbinden en initiatieven aan te jagen en verder te brengen. Dit allemaal met als doel de krachten te bundelen om te zorgen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn in Regio Zwolle. In Regio Zwolle werken alle partijen – zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties – samen binnen het netwerk ‘Samen buiten de oevers’. Op deze website en in de video vind je daarover meer informatie.”

Binnen het netwerk ‘Samen buiten de oevers’ zoeken onderwijspartners, gemeenten, ondernemers, UWV en vakbonden van de sector Zorg en Welzijn in Regio Zwolle elkaar op.

Waarom vinden jullie het belangrijk dat onderwijs en werkveld met elkaar verbonden zijn?

“Dat onderwijs- en zorgorganisaties samen de inhoud van de opleidingen vormgeven zodat de stagiair(e)s, en dus later de beginnende professional, qua competenties naadloos aansluiten op het werkveld. En liefst nog een beetje vooroplopen om zo de ontwikkelingen binnen het werkveld nog meer te bevorderen.”

WGV Zorg en Welzijn werkt hiervoor structureel samen met het onderwijs?

“Ja, op meerdere momenten per jaar is er afstemming op bestuurlijk en directieniveau. Vanuit deze afstemming is een werkagenda opgesteld met acht thema’s die op dit moment belangrijk zijn in de samenwerking (kijk hier). Daarnaast zijn er nog vele projecten/samenwerkingsinitiatieven en afstemmingsmomenten. Wil je meer weten over onze activiteiten op het vlak van onderwijs en de aansluiting daarop vanuit de WGV? Kijk dan hier.”

Wat betekent jullie betrokkenheid voor de zorgprofessionals, wat is de meerwaarde ervan?

“Zorgprofessionals in de sector zijn goud waard. Ze verdienen een goed organisatie- en werkklimaat, zodat ze tevreden, met plezier, kundigheid en vitaliteit zo lang als mogelijk in de sector actief blijven. Wij streven naar tevreden professionals, minder verzuim en minder verloop uit de sector. Hierbij hoort ook dat ieder zijn talenten kan ontwikkelen en inzetten in zijn werk. Wij faciliteren zorg- en welzijnsorganisaties bij het op peil houden en verhogen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers (kijk hier voor meer info). Dit gebeurt in netwerkbijeenkomsten en trainingen, door het bundelen van kennis en via afspraken met samenwerkingspartners.”

Waarom vinden jullie het belangrijk om betrokken te zijn bij het Zorgtrainingscentrum? Waarom is het belangrijk dat het Zorgtrainingscentrum er is?

“Voor de WGV is het belangrijk betrokken te blijven omdat de ontwikkelingen niet stil staan. Wij worden gevoed vanuit projecten, instellingen en bedrijven. Dus ook de partners en sponsors die bij het Zorgtrainingscentrum betrokken zijn. Op basis daarvan kunnen wij weer vervolginitiatieven ondersteunen of nieuwe initiatieven kunnen initiëren. Dit alles vanuit onze kerntaak: zorgen voor een kwalitatieve en kwantitatieve balans op de arbeidsmarkt.”