Coreon: ‘ICT en technologie zijn broodnodig in de zorg’

Guido van Alphen en Rens Balkenende, partners en adviseurs bij Coreon

Waarom hebben onze partners zich verbonden aan het Zorgtrainingscentrum? Guido van Alphen en Rens Balkenende, partners en adviseurs bij Coreon vertellen over hun rol – eerst als sponsor, nu als partner – binnen het Zorgtrainingscentrum.

Hoe raakte Coreon betrokken bij het Zorgtrainingscentrum?

“We hebben ervaring met het mbo- en hbo-onderwijs via projecten en stagiair(e)s. Daarnaast zijn we partner in het Health Innovation Park. Wij denken dat goed opgeleide zorgverleners, die kennis van technologie hebben en er ervaring mee hebben opgedaan, een grote bijdrage leveren aan toekomstig leef- en werkplezier. Coreon helpt met technologie die het ontvangen en geven van zorg fijner maakt, en dat is waar het Zorgtrainingscentrum op inspeelt.”

Coreon helpt zorgorganisaties bij het inzetten van ICT in hun dienstverlening. Welke bijdrage levert Coreon binnen het Zorgtrainingscentrum?

“Coreon heeft gekozen voor een actieve rol. Er is voor de zorg al veel ICT-technologie, maar lang niet alles is geschikt. Vanuit de praktijk weten wij we goed wat er speelt, wat nieuw en bijzonder is, maar ook wat samenwerkt. Coreon werkt op het snijvlak van wat mogelijk is en mogelijk wordt. En daarin kunnen we het Zorgtrainingscentrum goed adviseren.
We willen helpen op de juiste vernieuwingen in te spelen en niet in de war te raken van de veelheid van aanbiedingen. Ook kunnen wij helpen verschillende oplossingen te verbinden en een kader te ontwikkelen waarmee innovatief aanbod te omschrijven of te toetsen is. Wij willen ook concreet aan groepen vertellen over onze praktijkervaringen en zo nieuwe ICT-technologie dichterbij brengen.”

Wat kunnen ICT en technologie bijdragen aan de zelfredzaamheid van cliënten?

“ICT en technologie zijn een steeds groter onderdeel van ieders leven, het is mede daarom niet weg te denken in de zorg. Technologie maakt het aanbod van de zorg beter en completer. Coreon gaat er vanuit dat mensen toenemend moeite hebben zelfstandig bezig te zijn met het eigen leefplezier en vaak hulp nodig hebben. Door technologie kunnen mensen meer zelf en samen met hun netwerk doen. Er kan meer en betere complexe zorg thuis geleverd worden en in woonzorginstellingen neemt de zorgafhankelijkheid af, terwijl de privacy en bewegingsvrijheid toenemen en de zorg slimmer en veiliger is.”

Tot slot: hoe zien jullie de toekomst van het Zorgtrainingscentrum?

“Wij vinden het Zorgtrainingscentrum een bijzonder initiatief. Het daagt mensen uit positieve ervaringen op te doen met ICT en technologie waardoor ze de toepassingen ook in de eigen werksituatie kunnen inzetten.
Kunst van het Zorgtrainingscentrum moet zijn voorop te lopen en praktisch te zijn. Dat de komende jaren veel meer mensen in de regio Zwolle geïnformeerd en getraind worden – in het belang van mensen met een ziekte of handicap die technologie en/of zorg nodig hebben – vinden wij mooi.”

Meer weten?

Bekijk hier een filmpje.

Coreon helpt zorgorganisaties om ICT in de zorg en de ondersteuning van zorg in te zetten. Met een heldere richting: de cliënt en de toekomst, het leef- en werkplezier dat juist met ICT en technologie te verbeteren is, staan voorop.

Wij weten veel van netwerken, systemen, applicaties, telefonie, zorgdomotica, en e-health. Wij helpen organisaties met een ICT-strategie die leidt tot ICT die geen energie vreet, maar energie geeft. Daarbij letten we erop dat vernieuwing voldoet aan eisen van nu en straks, ook op het gebied van veiligheid en samenwerking tussen ICT-systemen en applicaties.
Coreon werkt aan strategie en helpt deze ook uitvoeren. Wij ondersteunen en zijn zo nodig in staat werk over te nemen.