Fitavie: slim beweegprogramma

Fitavie helpt ouderen met bewegen en bij dagelijkse bezigheden

Welke innovaties testen we in het Zorgtrainingscentrum? Ondernemer Ronald van Tol vertelt over de bijdrage van zijn bedrijf aan het Zorgtrainingscentrum: Fitavie, een slim beweegprogramma en een beweegcoach in één voor op de smartphone of tablet. Het is gericht op versterken van de zelfredzaamheid van ouderen. Bewegen, algemeen dagelijkse handelingen en slimme technologie vormen het uitgangspunt.

Door te bewegen kunnen ouderen langer en leuker thuis blijven wonen. Fitavie kan daarbij helpen. Wat betekent het beweegprogramma voor hen, hoe draagt Fitavie bij aan hun zelfredzaamheid?

“Met Fitavie kunnen ouderen de alledaagse activiteiten beter doen. Hiervoor vult de oudere een dagschema in. Bijvoorbeeld: ik sta op, ik zet koffie, ik doe boodschappen, ik wandel. Voor al die handelingen hebben ze kracht, balans, coördinatie, fijne motoriek en conditie nodig. Fitavie vraagt naar de activiteiten en biedt vervolgens passende versterkende oefeningen aan. Bijvoorbeeld vingeroefeningen die de beweeglijkheid en kracht in de handen versterken maar ook het brein stimuleren.”

“Daarbij biedt het programma steeds oefeningen op maat. Dat kan omdat het programma leert van de oudere. Fitavie heeft zo’n 165 variaties aan oefeningen. Het programma is overigens zowel individueel als in een groep, voor groepsactiviteiten, te gebruiken.”

Fitavie op tablet en smphone

Moderne technologie en ouderen is niet altijd een gelukkige combinatie. Hoe zit dat bij Fitavie?

“Klopt, ouderen en e-health zijn nog geen vanzelfsprekende combinatie. Maar als we testen blijkt dat ouderen binnen twintig minuten 80% van het programma hebben verkend. Dat er niets ergs gebeurt als ze toch ergens per ongeluk op drukken, scheelt ook. De uitdaging is om ouderen het programma te laten accepteren. Zij hebben tijd nodig om vertrouwd te raken met e-health en slimme technologie.”

Acht jaar geleden kwam je op het idee voor Fitavie.

“Ik zag de impact die Alzheimer had op het leven van mijn oma. Sport en gezondheid waren tot dan toe de thema’s in mijn werk. Ik wist dat ouderen met dementie en kwetsbare ouderen veel aan bewegen konden hebben. Het duurde tot 2016 voor ik er echt mee aan de slag ging. Toen bezocht ik een symposium waarbij de sportwereld werd opgeroepen iets met bewegen te bedenken voor inactieve ouderen. Dementie moest daarbij ook een rol spelen. Toen was het nu of nooit, alleen waar kon ik terecht voor financiering? Dat was de vraag.”

De SBIR Innovatieprijs kwetsbare doelgroepen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO) bracht uitkomst.

“Ja. Er deden vorig jaar in totaal zestig bedrijven mee aan deze wedstrijd. We moesten een innovatie ontwikkelen om kwetsbare burgers structureel meer te laten bewegen. Na anderhalf jaar van onderzoeken, pitchen, testen, ontwikkelen, een prototype bouwen, een business case en een marketingplan ontwerpen bleef ik met nog drie ondernemers over. Wij kregen een startfinanciering van de overheid.”

Met een team van experts – ouderen, mantelzorgers, geriaters, bewegingsagogen en fysiotherapeuten – ben ik Fitavie verder gaan ontwikkelen. In het begin vooral gericht op dementie, maar tijdens de onderzoeks- en ontwikkelfase bleek dat ik beter mijn doelgroep kon verbreden naar inactieve ouderen thuis of in een dagbesteding. Vanaf 2018 kon ik mij volledig op Fitavie richten omdat ik mijn baan opzegde. Met als resultaat dat Fitavie sinds januari 2019 op de markt is.”

Wat kunnen zorgprofessionals met Fitavie?

“Zorgprofessionals, maar ook begeleiders en mantelzorgers van de oudere kunnen (met toestemming van de oudere) toegang krijgen tot Fitavie. Zij kunnen helpen het programma te verbeteren, maar het kan hen ook ondersteunen. Vrijwilligers en activiteitenbegeleiders in de dagbesteding kunnen Fitavie bijvoorbeeld voor groepen inzetten en fysiotherapeuten kunnen Fitavie inzetten als een verlengde van een revalidatieproces (of tijdens het proces).”

“Ook is Fitavie erg handig voor de thuiszorg en casemanagers. Door mee te kijken in het programma kunnen professionals zien of er bewogen wordt, hoe het gaat en hoe vaak de ouderen bewegen. Je kunt zelfs als zorgverlener handelingen instellen, bijvoorbeeld ‘onderkleding aantrekken’. Wanneer de oudere die handeling hierdoor zelf langer kan blijven doen helpt dit zorgverleners ook in hun werk met de oudere.”

“Tot slot kunnen mantelzorgers Fitavie goed gebruiken. Wanneer zij niet op dezelfde plek als de gebruiker wonen, kunnen zij via een aparte mantelzorgfunctie toch op afstand ‘meedoen’ en het programma instellen en aanpassen. Zo ben je dus altijd betrokken.”

Waarom vind je het belangrijk om met Fitavie betrokken te zijn bij het Zorgtrainingscentrum?

“Bij het Zorgtrainingscentrum is ook het onderwijs betrokken. Dat die onderwijsinstellingen Fitavie leren kennen is belangrijk. Ik hoop dat studenten al vroeg in het onderwijsproces kennismaken met e-health-toepassingen en het nut en de functie hiervan. Ik weet zeker dat e-health van toegevoegde waarde is en kan zijn voor de zorg, intra- en extramuraal. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn wanneer studenten met Fitavie aan de slag gaan tijdens de praktijkstages. Ook hoop ik dat aan Fitavie onderzoek gekoppeld kan worden. Tot slot is de combinatie met andere innovatieve zorginnovaties interessant en wellicht is er ook kruisbestuiving tussen Fitavie en andere zorginnovaties mogelijk.”

Meer weten?

Bekijk deze video over Fitavie of kijk voor meer informatie op de website van Fitavie.