Livv Mobile Health: app voor hartzorg

Met Livv-app wordt hartzorg verplaatst naar consumenten en eerstelijns zorgprofessionals

Welke toepassingen testen we in het zorgtechnisch lab? Mirjam Boonstra, directeur van Livv Mobile Health, vertelt over de bijdrage van hun bedrijf aan het lab: een Livv app die hartzorg verplaatst naar de eerste lijn en de zorgconsument.

Wat wil Livv Mobile Health bereiken?

“Doordat wij de hartzorg verplaatsen naar de eerste lijn en de zorgconsument kunnen consumenten en eerstelijns zorgprofessionals op ieder gewenst moment en zonder doorverwijzing een professioneel medisch advies krijgen. Hiermee wordt de tijd tot het stellen van een diagnose vele malen korter”

Afbeelding3

Daarmee maakt Livv hartzorg toegankelijker.

“Ja. Veel mensen met hartritmestoornissen of duizelingen melden dat niet of nauwelijks bij hun arts, als zij of hun huisarts al weten dat het daadwerkelijk om hartklachten gaat. Nog steeds worden de klachten niet goed gediagnosticeerd omdat de tijd of het geld ontbreken. Dankzij deze oplossing – een app die een hartfilmpje (1-afleiding ECG) maakt – bieden wij mensen de geruststelling dat er altijd iemand meekijkt.”

Hoe ging dat monitoren tot nu toe?

“Tot op heden konden mensen met klachten die kunnen wijzen op hartritmestoornissen alleen systematisch gemonitord worden met een zogeheten holteronderzoek, dat een aaneengesloten periode van 24 of 48 uur bestrijkt, of met een implanteerbare hartritmemonitor. Beide oplossingen zijn duur en vereisen doorverwijzing naar een cardioloog, waardoor veel mensen vroegtijdig afhaken.”

Dus toen hebben jullie de app en het medisch callcenter ontwikkeld.

“Omdat zowel artsen als patiënten graag hartzorg op afstand willen verlenen en ontvangen, hebben wij inderdaad een laagdrempelige oplossing ontwikkeld. Samen met de cardiologen van Isala Klinieken hebben we een medisch callcenter opgezet waar de ECG-verpleegkundigen en holteranalisten de ECG’s uit onze app beoordelen. Deze specialisten staan onder supervisie van een cardioloog.”

kardia hands

Hoe werkt de app?

“De gebruiker kan de meting op ieder gewenst moment starten door zijn vingers 30 seconden op de ECG-opnemer te leggen, een plastic strip met twee metalen plaatjes die nauwelijks groter is dan een bankpas. Vervolgens wordt de Livv app geactiveerd en worden de metingen op verzoek van de gebruiker doorgestuurd naar het medisch callcenter. De medische specialisten doen daar de eerste beoordeling van de ECG’s en vragen bij twijfel input van de cardioloog. Het medisch callcenter koppelt de bevindingen vervolgens terug aan de gebruiker en adviseert over de eventuele vervolgstappen.”

En wat doet de app nog meer?

“Een belangrijk nevendoel van Livv Mobile Health is het verzamelen en analyseren van data over ritmestoornissen. Iedereen die ECG’s instuurt via de dienst van Livv kan toestemming geven voor het geanonimiseerde gebruik ervan voor wetenschappelijke doeleinden.”

Voor cardioloog-elektrofysioloog Jaap-Jan Smit van Isala Klinieken is het maatschappelijke voordeel hiervan enorm:

“Door vroeg signalering is er veel eerder wat te doen aan detectie van ritmestoornissen, zoals boezemfibrilleren, en worden serieuzere klachten voorkomen. Als je bedenkt dat sommige asymptomatische ritmestoornissen op den duur een TIA of herseninfarct kunnen veroorzaken, dan hebben we als maatschappij toch echt veel te winnen bij een goede screening van mensen met klachten of helemaal geen klachten.”

Waarom vindt Livv het belangrijk om sponsor te zijn van het Zorgtrainingscentrum?

“E-health wordt een onderdeel van de toekomstige zorg en daarvoor moet je starten bij de zorgprofessionals van de toekomst. Verder willen we samen met het Zorgtrainingscentrum vraagstukken onderzoeken met betrekking tot de nieuwe diensten en tools die wij ontwikkelen. Ook willen we deze diensten en tools vergelijken met de huidige zorg zoals studenten en zorgprofessionals die bieden.”

Meer weten?

Beijk de filmpjes over LIvv Mobile Health (lange versie en korte versie) en een filmpje over hoe je een ECG maakt met de Livv app.

Livv Mobile Health verleent zorg op afstand door middel van mobiele meet- alarmering en monitoringproducten en diensten die zowel preventief als ondersteunend toe te passen zijn. Door de producten en diensten op een ‘telecom-manier’ in de markt te zetten, oftewel eenvoudig, klantgericht en laagdrempelig, zijn ze voor iedereen bereikbaar.