Resultaten

van het Zorgtrainingscentrum

Wat willen we bereiken? In de periode 2015-2018 werken we aan kennis, vaardigheden en competenties van (aankomende) professionals en ontwikkelen we een innovatieve leerzorgaanpak.

Kennis, vaardigheden en competenties

In totaal willen we dat 3.600 studenten en docenten (mbo/hbo, zorg en ICT) en 1.700 zorgprofessionals zich de juiste kennis, vaardigheden en competenties (zoals de juiste houding) eigen maken.

Hierdoor kunnen studenten, docenten en zorgprofessionals:

  • de cliënt als regisseur zien en/of de cliënt daarin stimuleren;
  • de cliënt beter bejegenen; en
  • zijn ze op de hoogte van de nieuwste technieken die in de zorg worden ingezet.

Innovatieve leerzorgaanpak

Studenten, docenten en zorgprofessionals ontwikkelen samen een integrale, innovatieve leerzorgaanpak. Daardoor ontstaat een rijke verzameling vernieuwende werkwijzen rond zorgvragen en actuele thema’s, intramuraal en in de wijk. Doordat alle partners zich deze aanpak/werkwijzen zoveel mogelijk eigen maken, zijn nieuwe technieken en inzichten meteen in de praktijk te toetsen en kunnen ze snel een plek krijgen in het onderwijs.

Resultaten 9637
Studenten, docenten en zorgprofessionals leren onder andere de cliënt beter bejegenen. Ook zijn ze op de hoogte van de nieuwste technieken in de zorg.

En verder

Hoe we onze doelen halen, laten we zien door middel van:

  • Best practices
  • Ervaringen van studenten, zorgprofessionals en andere betrokkenen
  • Onderwijsopbrengsten
  • Uitgevoerde onderzoeken en resultaten

Met een periodieke nieuwsbrief houden we de betrokkenen en andere geïnteresseerden op de hoogte van de ontwikkelingen rond het Zorgtrainingscentrum.