Tijdlijn

het ontstaan van het Zorgtrainingscentrum

De veranderingen in de zorg vragen om innovatieve oplossingen. Ook in de regio Zwolle. Vijf organisaties en bedrijven (Landstede MBO, Isala Academie, woonzorgconcern IJsselheem, Breman Installatiegroep en Health Innovation Park) gingen daarom in 2014 om tafel met als resultaat de oprichting van een Zorgtrainingscentrum. De officiële start was in 2015.

Fase 1 Starten (februari - augustus 2015)

Naar aanleiding van de eerste stuurgroepbijeenkomsten worden de organisatie van het samenwerkingsverband en de labs ingericht. Een kwartiermakersteam ondersteunt de stuurgroep met het vertalen van de door de stuurgroep uitgezette grote lijnen naar concrete acties. De stuurgroep benoemt een programmamanager.

Fase 2 Ontwikkelen (september 2015 - december 2016)

De labs krijgen vorm: de stuurgroep benoemt de projectleiders van de labs en de ondersteunende teams, er worden projectleden gezocht en pilots worden uitgevoerd.

Fase 3 Valideren (september - december 2016)

Er is ruime ervaring opgedaan met de nieuwe werkwijzen. Deze fase staat in het teken van verfijnen en bijstellen om de werkwijzen (1) breder uit te kunnen rollen en (2) toe te kunnen spitsen op nieuwe beroepsgroepen.

Fase 4 Uitbreiden (vanaf 2017)

Naast de oorspronkelijke initiatiefnemers leren en werken ook professionals van andere organisaties in het Zorgtrainingscentrum.

Fase 5 Verbreden (vanaf 2017)

De verbreding van de scope van het Zorgtrainingscentrum leidt tot nieuwe vraagstukken, zoals verdere professionalisering, het onderhouden van klanttevredenheid, het aansluiten bij nieuwe vragen in het zorgdomein.

Tijdlijn 164645 bu
Op 30 juni 2015 ontmoetten alle partners van het Zorgtrainingscentrum elkaar in Doepark Nooterhof in Zwolle.