Samenwerking

een publiek-private samenwerking

Het Zorgtrainingscentrum is een publiek-private samenwerking (PPS). Een bewuste keuze: alleen zo ontstaat een leeromgeving waarin de belangen van onderwijs en praktijk optimaal op elkaar af te stemmen zijn.

Partners

De initiatiefnemers van het Zorgtrainingscentrum (onze partners) zijn:

  • (Cliënten)organisaties op het gebied van zorg
  • Onderwijsinstellingen (mbo en hbo)
  • Bedrijven (op het gebied van technologie)
  • Overheid (provincie en gemeenten)

Samenwerking met Health Innovation Park

Een belangrijke rol is er voor het Health Innovation Park (HIP) dat de regie heeft over de Human Capital Agenda. Het Zorgtrainingscentrum voert een deel van deze agenda uit: het ontwikkelen van regionale beroepsprofielen, de doorlopende leerlijn mbo-hbo en de onderwijsmaterialen.

logo hip

Het HIP is ook het eerste aanspreekpunt voor potentiële nieuwe partners en initiatieven. Ook speurt het HIP naar nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties en brengt deze in bij het zorgtechnisch lab.

Sponsors

Het Zorgtrainingscentrum heeft ook sponsors: bedrijven die ons een korte of langere periode ondersteunen. Bijvoorbeeld met hard- en software of andere hulpmiddelen.

Koploper binnen het Zorgpact

Het Zorgtrainingscentrum is aangesloten bij het Zorgpact. Wij zijn een van de koplopers binnen de Kopgroep. Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten die concrete resultaten boeken en een inspiratiebron zijn voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar.