Organisatiestructuur

wie doet wat bij het Zorgtrainingscentrum

Binnen het Zorgtrainingscentrum heeft elk lab een eigen projectteam. De projectleiders van de drie projectteams vallen onder een programmamanager die weer verantwoording aflegt aan een stuurgroep.

organisatiestructuur 2
Schematische weergave van de organisatie van het Zorgtrainingscentrum.

Stuurgroep

De stuurgroep zet de grote lijnen uit voor wat betreft verantwoordelijkheden, werkwijze en afspraken en bewaakt deze. Waar nodig stelt de stuurgroep doelstellingen bij. Jaarlijks is er een evaluatie van de voortgang.
De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de partners en het Health Innovation Park.

Elke drie maanden komt de stuurgroep bij elkaar om de voortgang te monitoren. Jaarlijks is er een bijeenkomst met alle partners en stakeholders.

Drie projectteams

Drie projectleiders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering.

De projectleiders geven leiding aan de projectteams van de labs: het zorgethisch lab, het wijkzorg lab en het zorgtechnisch lab.

Projectleden

  • Zorgethisch lab: Fija Hessels (Deltion). Cilleke van der Velde (Icare), Joke Hengeveld (IJsselheem), Marlo Toller (IJsselheem), Nelleke Heij (Isala), Ria Blokzijl (Landstede), Betty Engelsma (Landstede), Margriet aan het Rot (Menso Alting), Niels van der Lingen (Viaa), Annemiek Visser (Viaa), Marianne Oosterhoff (Viaa), Bart Cusveller( Viaa), Yfke Nawijn (Vogellanden), Annemarieke de Jong (Windesheim), Susan Huiskamp (Zonnehuisgroep IJssel-Vecht).
  • Wijkzorg lab: Jorien ter Steege (Deltion), Karin Nijwening (Deltion), Cornelis Kapitein (Deltion), Ingrid Hilberink (Icare), Joke Hengeveld (IJsselheem), Bea Koele (IJsselheem), Ceciel Korsmit (Landstede), Anne van der Bijl (Landstede), Gerrieke Klooster (Landstede).
  • Zorgtechnisch lab: Abdullah Demiroglu (Breman), Jolanda van Til (Deltion), Miranda Wiggers-Schreur (Deltion), Anita Kloosterman (Health Innovation Park), Martijn Eitink (IJsselheem), Spencer Rozeboom (Impres), Jacquline Walvoort (Isala), Anja Waninge (Landstede), Majella Pannekoek (Landstede), Arjan Kremer/Joost van Velzen (SallandElectronics), Hilco Prins (Windesheim).

Ondersteuning

De projectteams krijgen ondersteuning op het gebied van communicatie. Ook is er een secretariaat.

Kwaliteitscommissie Onderwijs

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, is er de Kwaliteitscommissie Onderwijs.

Deze commissie is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen van de onderwijsvisie, het opstellen van richtlijnen voor de onderwijsproducten en het uitvoeren van de acceptatietesten. De commissie voert deze testen uit vlak voordat de partners de producten opnemen in de opleidingsprogramma’s van zorgprofessionals en in de curricula voor studenten.

De commissie is samengesteld uit zorg- en onderwijsprofessionals en staat onder leiding van Erik Mondriaan, adviseur Onderwijs bij het Deltion College.

Om de voortgang en afstemming te borgen, overleggen programmamanager, projectleiders en betrokkenen op gebied van onderwijs, onderzoek en communicatie regelmatig.