Isala: ‘De Inleefsessies zorgen ervoor dat onze mensen anders naar hun werk kijken’

Rutger Trimbos, manager Isala Academie

Waarom hebben onze partners zich verbonden aan het Zorgtrainingscentrum? Rutger Trimbos, manager Isala Academie, vertelt over de rol van het ziekenhuis als partner.

DSC8234bkweb
Rutger Trimbos, manager Isala Academie: "Ik zou graag zien dat elke zorgverlener verplicht een Inleefsessie moet doen.”

Hoe raakte Isala betrokken bij het Zorgtrainingscentrum?

“Als grootste werkgever in de zorg in de regio is het belangrijk dat wij meedoen aan een initiatief als het Zorgtrainingscentrum. Daarom zijn wij er vanaf het begin, vanaf de subsidieaanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF), bij betrokken.”

Waarom is het Zorgtrainingscentrum zo belangrijk voor Isala?

“Omdat dat wat in de drie labs van het Zorgtrainingscentrum gebeurt van belang is voor ons. De Inleefsessies in het zorgethisch lab omdat die je daadwerkelijk laten voelen hoe het is om patiënt te zijn. Daar kan geen leerboek tegenop. Tenzij je zelf ooit patiënt bent geweest, dan snap je het meteen.
Wat we merken is dat de mensen die zo’n sessie meemaken daar heel erg onder de indruk van zijn. Ze kunnen datgene wat ze ervaren zo naar de praktijk vertalen: bepaalde reacties van patiënten zijn beter te begrijpen en als zorgprofessional anticipeer je ook beter op bepaalde situaties. Ja, ik zou graag zien dat elke zorgverlener dat verplicht moet doen.”

“Het zorgtechnisch lab biedt een inkijkje in wat er technologisch allemaal mogelijk is, welke devices er allemaal zijn. Een mooie manier om met innovatie in aanraking te komen, maar voor een ziekenhuis gaat innovatie verder: daar gaat het ook om de zorgprocessen. Hoe kun je zaken beter organiseren, hoe kun je nieuwe ideeën in zorgverlening toepassen: denk bijvoorbeeld aan een managementfilosofie als Lean en Value-Based Healthcare waarbij een afweging wordt gemaakt tussen waarde voor de patiënt en zorgkosten.”

Kan Isala voor wat betreft die zorgprocessen een rol spelen?

“Jazeker. Bij innovaties wordt veel geroepen maar wat levert het nu eigenlijk op? Levert het daadwerkelijk iets op als we het hebben over patiëntenwaarde en doelmatigheid? Neem een innovatie als het maken van hartfilmpjes met je mobiel: is dit een device of een aanleiding om na te denken over hoe je zorgprocessen anders – je hoeft niet meer naar het ziekenhuis te komen – kunt inrichten?
Het zorgtechnisch lab zou dat kunnen faciliteren, onze afdeling Innovatie en wetenschap, onderdeel van de Isala Academie – kan vervolgens valideren door middel van onderzoek.”

En hoe verhoudt het wijkzorg lab zich tot Isala?

“Dat lab is relevant omdat ketenzorg de toekomst is. De zorg verschuift steeds meer naar de woonomgeving van de patiënt. Er gaat een duidelijke verandering plaatsvinden van zorg voor de gemiddelde patiënt naar persoonlijke zorg, daar krijgen wij als ziekenhuis ook mee te maken.”

“Patiënten worden ‘actiënten’, worden veel actiever en gaan zelf de regie over hun leven, dus ook over hun gezondheid, nemen. Ze doen dit met ontwikkelingen als thuismonitoring en bij het stellen van een diagnose: die ze zelf kunnen doen of op afstand laten gebeuren. Zo komen zorgtechnologie en wijkzorg dicht bij elkaar in de buurt. Daarbij verandert dan ook de rol van de dokter en wordt het belang van Big Data nog groter.”

“Maar uiteindelijk gaat het allemaal om kwaliteit van zorg. We moeten niet alleen kijken naar wat technisch allemaal mogelijk is, ook bejegening en betekenisvol willen zijn is belangrijk voor een ziekenhuis. De drie labs dragen daaraan bij.”

Welke bijdrage levert Isala nog meer aan het Zorgtrainingscentrum?

“Namens Isala zit ik in de stuurgroep. Ook ondersteunen we initiatieven. Zo ligt er een lijntje vanuit het zorgtechnisch lab met onze afdeling Medische technologie: de afdeling bezocht het Zorgtrainingscentrum en Jolanda van Til, projectleider van het lab, liep een dag mee met de afdeling.”

“Ook is er een verkennend gesprek geweest met medewerkers van de afdeling Innovatie en wetenschap voor wat betreft de validatie van innovaties. Daar komt naar verwachting een vervolg op. En bij het zorgethisch lab is een verpleegkundige van ons trainer geworden. Ze heeft ooit Inleefsessie gedaan en vond dat helemaal fantastisch. Op die manier is er ook een verbinding.”

De deelname van zorgprofessionals aan de inleefsessies blijft nog achter. Hoe komt dat?

“De inleefsessies zorgen ervoor dat onze mensen anders naar hun werk kijken. Dat is ook wat je wilt bereiken. Maar wat in de praktijk lastig blijkt, is juist het meedoen aan zo’n sessie. Dat is nu nog beperkt. Het is niet dat we de meerwaarde ervan niet zien: Isala heeft ‘Opleiden’ hoog in het vaandel staan omdat dit de nodig is om bij te blijven en een prominente of zelfs een regierol in de zorg in te nemen. Maar dat betekent dat we scherp aan de wind moeten blijven varen en moeten zorgen dat onze medewerkers – via opleidingen – optimaal geëquipeerd blijven.”

“Het zijn niet de financiën, maar andere hobbels waar we mee te maken hebben. Een hoge productie, en krapte op de arbeidsmarkt waardoor het vervangen van collega’s die een training volgen, ook al is het vier uur, een probleem is. Daarnaast zijn er nog een aantal prioriteiten. Zo speelt dit jaar, in 2018, de implementatie van het project rond de toekomstbestendige verpleegkundige dat veel van onze zittende verpleegkundigen vraagt. Ruim 6.000 medewerkers moeten we hiervoor opleiden. Daardoor komen andere trainingen wat in het gedrang.”

Hoe zie je de toekomst van het Zorgtrainingscentrum?

“Er verandert veel in onze sector. Voor het Zorgtrainingscentrum is het belangrijk om op de ingezette weg verder te gaan en daarbij het aantal aangesloten organisaties – met name ook bedrijven, die brengen een eigen cultuur mee – verder uit te breiden zodat de wederzijdse kruisbestuiving verder vorm kan krijgen. Netwerken dus.”