ZTC krijgt vervolg: netwerk met fysieke ‘hub’

Landstede MBO wil het ontstane netwerk en de opbrengsten van het Zorgtrainingscentrum een vervolg geven. Het idee is om regionaal, middels ketensamenwerking, innovatieve activiteiten te ontwikkelen.

“Het zou jammer zijn dat de energie die de afgelopen jaren ontstaan is door de inzet van alle betrokken partijen en de duizenden studenten, zorgprofessionals en docenten verloren gaat”, zegt Jan Nijhuis, directeur bij Landstede MBO. “Daarom nemen wij het initiatief het Zorgtrainingscentrum door te ontwikkelen tot een Innovatief Trainings Centrum.”

Netwerk voor innovaties

“Wat wij willen is een netwerk opzetten dat een regionale functie heeft en zich door middel van ketensamenwerking richt op innovaties voor meerdere branches”, vervolgt Jan. “Binnen dit netwerk kunnen we activiteiten en scholing ontwikkelen en uitvoeren voor bijvoorbeeld studerenden, maar ook voor werkenden en werkzoekenden.” Het netwerk krijgt een fysieke ‘hub’: een centraal punt dat de samenwerkende partijen met elkaar verbindt.

Jan nodigt partijen die hieraan mee willen doen, nadrukkelijk uit om zich aan te sluiten.

Team Joining Concept
Het idee is om regionaal, middels ketensamenwerking, innovatieve activiteiten te ontwikkelen.