Zorgtrainingscentrum (ZTC) wordt Innovatief Zorg Trainings Centrum (ITC)

Kerstgroet 2020 infomail

Komend jaar wordt een speciaal jaar voor het Zorgtrainingscentrum (ZTC). Zo gaan wij weer activiteiten voor de diverse partners organiseren, maar tegelijk ook het ZTC doorontwikkelen.

Activiteiten: fysiek en digitaal

In 2021 organiseren wij allerlei activiteiten (zoals Inleefsessies en Technology Tours) voor onze partners. Een flink aantal zijn inmiddels gepland. De activiteiten vinden – conform de coronamaatregelen – zowel fysiek als digitaal op afstand plaats.

Innovatief Trainings Centrum

Daarnaast gaan we binnen het ZTC een aantal nieuwe vragen beantwoorden, vragen die soms buiten de branches Zorg & Welzijn liggen. Het komende jaar maakt het ZTC mede daardoor de ontwikkeling door naar een ITC: een Innovatief Trainings Centrum dat gericht is op innovatie en verbinding voor een breed scala aan branches.

We hopen jullie ook in het ITC te ontmoeten om daar samen op energieke en creatieve wijze jullie vragen op te pakken. Een gezond 2021!