Zorgtrainingscentrum gaat als netwerk verder

Na het afsluiten van de projectperiode zijn we in de nieuwe fase van het Zorgtrainingscentrum volop bezig met de doorontwikkeling. Zo ontwikkelen de partners een netwerkplan en is een stichting in oprichting.

De projectleiders van het Zorgtrainingscentrum ondersteunen de komende tijd innovatieve activiteiten tussen de zorg, het onderwijs en de bedrijfspartners. Met als uiteindelijke doel het opheffen van het Zorgtrainingscentrum (uiterlijk) na drie jaar, dus in 2022. Dan moeten de samenwerking, de ontwikkelde activiteiten dermate zijn ingebed in de organisaties van de partners, dat zij deze gezamenlijk verder kunnen oppakken en ontwikkelen.

Maar voordat het zover is, gaan de partners eerst de thema’s waar wij ons op richten doorontwikkelen. Daarnaast is een stichting in oprichting voor het beheren van de financiën.

Netwerkplan partners

Voor die doorontwikkeling hebben de partnerorganisaties gezamenlijk een netwerkplan opgesteld. Dit deden zij tijdens een bijeenkomst op 27 februari. Op dit moment ligt het plan bij alle partners, in de komende maanden zal dit worden uitgewerkt in concrete acties.

In het netwerkplan komen de partners met een aanpak voor hoe zij met elkaar medewerkers kunnen ondersteunen bij de omslag naar meer welzijnsgericht zorg. Daarnaast worden mogelijkheden genoemd voor het doorontwikkelen van leren in de praktijk. Technologie en het toepassen daarvan in het onderwijs en de zorg spelen daarbij een vanzelfsprekende rol. Bij al deze thema’s komen de vraagstukken die spelen rond de arbeidsmarkt aan bod.

Stichting in oprichting

Onder het netwerk van partners hebben we een structuur nodig om de financiën te beheren. Daarvoor is er een stichting in oprichting. Karin Leferink (bestuurder woonzorgconcern IJsselheem), Robertha Langenberg (directeur Hogeschool Viaa) en Theo Rietkerk (bestuurder Landstede Groep) nemen zitting in de stichting. Elk half jaar bespreken zij de (financiële) gang van zaken van het Zorgtrainingscentrum.

MG8572 kopie
Projectleider Ria Blokzijl wenste in november 2016 het Zorgtrainingscentrum een goede toekomst waarin wordt samengewerkt voor goede zorg. Ria deelde haar ‘droom’ tijdens een startbijeenkomst voor partners van het Zorgtrainingscentrum. Tijdens deze bijeenkomt deelden alle aanwezigen hun droom.