Zorgethisch lab: ‘Inventaris gezocht voor een tijdelijk lab en start inleefsessies’

“Als projectteam werken we hard aan het trainingsmateriaal voor de inleefpilots die we van maart t/m juni organiseren voor mbo- en hbo-studenten en borgprofessionals.”

“Bij het zorgethisch lab staan inleefsessies centraal. Ze zijn bedoeld voor iedereen die met zorgvragers te maken heeft: studenten en zorgprofessionals. Dit zijn naast zorgverleners ook docenten van de scholen en bestuurders, teammanagers en ondersteunende medewerkers van zorginstellingen.
Tijdens die inleefsessies leren de studenten wat een goede basisattitude in de zorg inhoudt. Dat ervaar je heel effectief in de praktijk. Ook zorgverleners voelen dan hoe het is om verzorgd te worden. Omdat de grondhouding van een zorgverlener mede de kwaliteit van zorg bepaalt, willen wij dat het aanleren van deze ethische grondhouding in de profieldelen van de zorg- en welzijnsopleidingen wordt opgenomen. We zijn bezig met de realisatie van een tijdelijk zorgethisch lab bij woonzorgcentrum De Venus (Driezorg). Hiervoor zijn we op korte termijn nog op zoek naar bedden en nachtkastjes. Heeft u een tip? Mail dan naar rblokzijl@landstede.nl.

Het projectteam krijgt ondersteuning van sTimul,een zorgethisch lab in Terneuzen. We zijn daar op 19 en 20 november geweest om zelf deel te nemen aan een inleefsessie. Dit was een zeer waardevolle ervaring. We hebben geconstateerd dat de inleefsessie onze verwachtingen overtrof. Het was confronterend om te ervaren hoe het is om zorgafhankelijk te zijn en niet altijd gezien te worden.”