Wijkzorg lab: ‘We starten met een pilot praktijkleren, werven studenten en vertellen wat ons lab inhoudt’

“In april starten we met de pilot, die zijn we nu aan het voorbereiden. Het projectteam komt daarvoor elke twee weken kort bij elkaar.”

“Het eerste wijkzorglab wordt vooral uitgevoerd in de wijk Kamperpoort. Woon-, zorg- en dienstencentrum Nieuwe Haven (IJsselheem) en Icare (thuiszorg) zijn de partners waar studenten en zorgprofessionals samen gaan werken aan praktijkleren. De visie en de inbreng van de medewerkers van IJsselheem en Icare rondom vernieuwend zorgen zijn dan ook essentieel. Daarnaast brengen projectleden input in voor het onderwijs en worden praktische zaken voorbereid.

We zijn ook gestart met het werven van mbo- en hbo-studenten van Deltion, Landstede, Windesheim en VIAA. In deze pilot gaat het voornamelijk om verplegenden en verzorgenden. Het werven is een uitdaging: het vraagt nogal wat afstemming om studenten gedurende het schooljaar in een nieuwe context te laten leren. Maar iedereen is enthousiast om de veranderende visie – dat we de zorgvrager, zijn zelfredzaamheid en denken vanuit gezondheid centraal stellen – te vertalen in het wijkzorglab!

Verder merken we dat alle betrokkenen het concept nog beter tussen de oren moeten krijgen. Dus vertellen we bij partners dat het wijkzorglab meer is dan een plek waar studenten stagelopen. Namelijk een plek waar studenten in opleiding, professionals en docenten samen een nieuw te vormen leer- en werkpraktijk ontwikkelen.
Het onderwijs en het praktijkleren gebeurt in de dagelijkse praktijk op basis van de leervragen van de studenten, in multilevel- en multidisciplinaire teams. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we met elkaar een lerende houding aannemen om waardige steun en zorg te leveren: docenten, studenten en de zorgprofessionals in de wijk.”