Wijkzorg lab: Eerste pilot loopt, de tweede is in de planning

Innoveren is vallen en opstaan. Na een vliegende start met tevreden studenten en enthousiaste docenten, blijkt dat samen leren en innoveren in de praktijk best intensief is. Het wijkzorg lab startte op 12 april. Projectleider Madeleine Hondtong blikt terug en kijkt vooruit. Wie het wijkzorg lab een keer wil bezoeken, kan zich aanmelden.

Als student zelf je leerarrangementen ontwikkelen op basis van wat je tegen komt in de praktijk en als docent en werkbegeleider hierop aansluiten geeft veel energie en inzichten, maar vraagt ook tijd en flexibiliteit om elkaars visie, organisatie en werkwijze leren kennen.
Tijdens de evaluaties met de betrokkenen wordt de juiste balans gezocht om hierop¨te kunnen voortbouwen met de volgende groep. Die start komend schooljaar. “Dan beginnen we in ieder geval met achttien mbo- en hbo-studenten”, aldus Madeleine.

Wijkzorglabstart

Het kost tijd

“De studenten komen er door de dagelijkse gang van zaken – leren in de praktijk, in het lab en ook nog op school – erachter dat ze goed moeten leren plannen, zich aan afspraken houden, flexibel moeten zijn en vragen kunnen stellen”, vertelt Madeleine.

“De docenten zijn enthousiast over het concept en zien dat het nodig is om samen te leren. Samen met de zorgorganisaties en met de input van studenten krijgt het leren vorm. Er is veel tijd voor het voldoende aandacht geven aan de theorie. Maar het innoveren, binnen de kwaliteitskaders de leervragen van studenten centraal stellen, dit te verbinden met de transitie in de zorg én professionals daarin actief mee laten leren, is spannend.
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten met werkbegeleiders, docenten en studenten merken we dat het tijd kost om het leren in het wijkzorg lab samen te ondernemen. Maar de wens ertoe leeft sterk. We verwerken deze leerbijeenkomsten ook in het gezamenlijke onderwijsprogramma.”

Nieuwe schooljaar: achttien studenten

“We starten in het nieuwe schooljaar met dertien mbo-studenten Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (niveau 3) en vijf studenten van Windesheim. Uitbreiding naar 25 studenten is mogelijk. Dit mogen ook mbo-studenten zijn die een welzijnsopleiding volgen. Tegelijk kijken we hoe we met de sociale wijkteams kunnen gaan samenwerken.”