Website met lesactiviteiten over zorgtechnologie bijna af

De afgelopen maanden is veel content geplaatst op de website met lesactiviteiten over zorgtechnologie. De eerste reacties zijn positief! Wil je je er alvast in verdiepen? Kijk hier.

Op dit moment gaat het nog om een testversie. Een aantal mensen heeft feedback gegeven die we mee nemen in het vervolg. We zoeken naar wat de goede filters zijn en hoe we op een zo goed mogelijke manier iedereen de vele mogelijkheden voor zorgtechnologielessen aan kunnen bieden.

De lancering van de website is later dit najaar. Zodra dit gebeurt, ontvang je een nieuwsbrief.

Gekoppeld aan de website organiseren we een training voor docenten en opleiders waarbij we verdere uitleg geven en hen op weg helpen om zelf tot mooi onderwijs over zorgtechnologie te komen.