Wat gebeurt er met de naam ‘Zorgtrainingscentrum’?

Corona heeft de afgelopen tijd ook invloed gehad op onze activiteiten. Helaas, maar vanzelfsprekend lagen alle geplande sessies stil. En nu op 31 augustus de samenwerking van de partners stopt, is een nieuwe invulling van de naam ‘ZTC’ nodig. Een overzicht van alle ontwikkelingen.

Sessies

Landstede MBO is bereid de ruimte van het Zorgtrainingscentrum in het najaar beschikbaar te houden voor het inhalen van alle geplande inleefsessies en zorgtechnologische tours. De betreffende partijen zijn daarvoor apart benaderd.

Naam

Op dit moment onderzoekt Landstede MBO hoe de naam ‘ZTC’ en een nieuwe invulling daarvan in de nabije toekomst vorm kan krijgen. De invulling zal nadrukkelijk een onderwijskundig karakter hebben. Dat we de naam willen behouden heeft te maken met de afspraken die we daarover tijdens de projectfase met de subsidieverstrekker hebben gemaakt.

Begroting

De begroting loopt op dit moment in de pas met de verwachtingen. Eventuele restanten worden aangewend op een manier die past bij onze doelstelling (zie de stichtingsstatuten).