Terugkommoment E-health-ontbijt: ‘Site met lesactiviteiten inspirerend voorbeeld’

De website met lesactiviteiten was op donderdag 7 juni een van de tien inspirerende voorbeelden tijdens een landelijk terugkommoment bij het ministerie van VWS naar aanleiding van de provinciale e-health-netwerkontbijten. Jolanda van Til, projectleider zorgtechnisch lab, was erbij.

De afgelopen maanden vonden er in alle provincies eHealth-ontbijten plaats. Deze netwerkontbijten zijn een initiatief van de Zorginnovatiewinkel (ZIW). In het kader van het – door het ministerie van VWS gesubsidieerde – project ‘de Zorginnovatiewinkel on Tour’, organiseerde ZIW het afgelopen jaar een aantal e-health ontbijten in de provincies.

E-health sneller en doelmatiger inzetten

Tijdens deze netwerkontbijten kwamen zorgverleners, patiënten, mantelzorgers, ondernemers en beleidsmakers bijeen om te kijken hoe e-health sneller en doelmatiger in Nederland is in te zetten. Ze bespraken de regionale kansen en mogelijkheden ten aanzien van e-health, bespraken beleidsmatige barrières en deelden ervaringsverhalen. De uitkomsten zijn verzameld in een eindrapportage. Op basis daarvan kijkt VWS of beleid moet worden aangepast of dat nieuw beleid nodig is.

Geslaagd

Voor Jolanda was de bijeenkomst, deze keer een lunch, een geslaagde bijeenkomst: “Er was volop ruimte voor gesprek, kennis delen en ervaringen uitwisselen.”

Ontbijt ehealth