Studenten onderzoeken behoeften zorgvragers

Wat is de behoefte van zorgvragers? En wat is de startpositie van het Zorgtrainingscentrum?

Sinds april lopen er twee onderzoeken, uitgevoerd door Viaa- en Windesheim-studenten, die dit in kaart brengen.
Daarnaast interviewen de Windesheim-studenten PCOB-leden (t/m juni). Ook de ervaringen met de pilots worden gedocumenteerd (tot de zomer).

Augustus 2016

In augustus 2016 start het (overkoepelende, Zorgtrainingscentrumbrede) onderzoek en de monitoring van de ontwikkelingen in de labs. Om dit mogelijk te maken gaat het onderzoeksteam verder met het meetbaar maken van de prestatie-indicatoren. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op cliënt-, medewerkers- en studenttevredenheid, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, en vernieuwing in de zorg en het zorgonderwijs.