Proeftuin voor zorg nieuwe stijl in Zwolle

Daarom zet Landstede, samen met andere onderwijsinstellingen, zorgorganisaties en zorgtechnologische bedrijven in Zwolle en de regio een zorgtrainingscentrum op. Waarin onderwijs, zorgorganisaties, bedrijfsleven en overheden samen studenten en werkenden bekwaam maken voor de zorg van de toekomst. De veranderende zorgvraag is daarbij het uitgangspunt.

Het zorgtrainingscentrum bestaat uit drie labs met elk een eigen thema: wijkzorg, ethiek/omgang met de cliënt en technologische mogelijkheden. Studenten van zorgopleidingen en mensen die al in de zorg werken gaan in deze labs alle veranderingen in de zorg levensecht oefenen.

Hiervoor is een integrale, totale leerzorgaanpak nodig. Studenten, docenten en professionals uit de praktijk gaan deze ontwikkelen, valideren en uitrollen. Alle deelnemende zorgorganisaties, onderwijspartners en bedrijven gaan zich deze aanpak eigen maken.
De leerzorgaanpak:

  •  gaat uit van de positieve gezondheid van cliënten;
  • draagt bij aan de kwaliteit van leven van cliënten;
  • gaat uit van de mogelijkheden in de omgeving van de cliënt (informele zorg, zorgprofessionals, technologie).

“In het zorgtrainingscentrum kunnen we nieuwe technieken en inzichten meteen toetsen in de praktijk en kunnen ze ook snel een plek krijgen in het onderwijs.” Theo Rietkerk, bestuursvoorzitter Landstede

Vier jaar

Er worden plannen gemaakt voor een periode van vier jaar. Uiteindelijk doel is dat het centrum zó verweven raakt met de omgeving dat het de leer-, zorg- en innovatievragen die er leven steeds snel kan beantwoorden met de juiste opleidingen en trainingen. Dit in een omgeving die is ingericht met de laatste (technische) mogelijkheden.

Het is de bedoeling dat het centrum ook na die vier jaar blijft bestaan: als leeromgeving voor studenten en als locatie voor het demonstreren, (door)ontwikkelen en testen van nieuwe zorgtechnologische toepassingen.