Nieuws

over het Zorgtrainingscentrum

|
  • zorgtechnisch lab

Kennismaken met zorgtechnologie tijdens Technology Tour?

De afgelopen weken bezochten verschillende mbo- en hbo-klassen het zorgtechnisch lab voor een ‘Technology Tour’. Tijdens deze tour maakten de studenten kennis met zorgtechnologische toepassingen en gingen ermee aan de..

Lees meer
|
  • zorgethisch lab

Klankbordbijeenkomst zorgethisch lab

De stand van zaken in het zorgethisch lab, de uitkomsten van onderzoek en evaluaties van de inleefsessies in 2016, de ontwikkelde producten en met elkaar richting geven aan de volgende..

Lees meer
|
  • algemeen

Website stapsgewijs aangepast

De website van het Zorgtrainingscentrum is tot nu toe vooral gericht op het inzichtelijk maken van wat het Zorgtrainingscentrum is en wat we willen bereiken. De komende tijd passen we..

Lees meer
|
  • algemeen

Waardevolle input communicatiemedewerkers

Dinsdag 28 maart kwamen de communicatieadviseurs van de partners bij elkaar in het Zorgtrainingscentrum. “Samen keken we hoe met communicatie de verdere ontwikkeling van het Zorgtrainingscentrum zo goed mogelijk kunnen faciliteren”,..

Lees meer
...10 ...18 19 20 21 22 ...30 ...