Onderzoek: ‘Goede voorbereiding bepaalt slagen van inleefsessie’

De mate waarin studenten leren van inleefsessie hangt af van de mate waarin zij openstaan voor het experiment. Dit blijkt uit een onderzoek naar de leerervaringen die trainers waarnemen bij studenten die tijdens een inleefsessie de rol van zorgverlener op zich nemen. Onderzocht zijn de labs van het Zorgtrainingscentrum en sTimul in Lubbeek (België).

DSC0226k

Resultaten

Wat kwam er (nog meer) uit het onderzoek naar voren:

  • Studenten leren veel door een inleefsessie bijvoorbeeld over ziektebeelden. Daarnaast krijgen ze door het ervaringsleren inzicht in hun houding, bejegening en zien ze welke kennis van belang is. Ook ontdekken ze of de doelgroep bij hen past.
  • Omtrent houding leren studenten omgaan met emoties en ze krijgen inzicht in zelfreflectie. Sommige studenten staan negatief tegenover de inleefsessie. Onduidelijk is of zij de meerwaarde ervan zien. Of studenten diverse leerervaringen opdoen is dus afhankelijk van de mate waarin studenten openstaan voor het experiment.
    Het zorgethisch lab moet handvatten bieden en de school moet zorgen dat de studenten goed voorbereid zijn en weten wat ze kunnen verwachten. Succesverhalen van ervaringsdeskundigen dragen hieraan bij. Daardoor is de negatieve houding te veranderen.
  • Op het gebied van vaardigheden leren studenten organisatorische, communicatieve en feedbackvaardigheden toepassen. Hierbij zien zij in hoe belangrijk samenwerking is.
  • De leerervaringen rond ethiek en zingeving staan meer op de achtergrond omdat studenten meer gericht zijn op vaardigheden, zoals planning. Wel leren de studenten wat goede zorg inhoudt en ze leren van de gevoelsreflectie van de simulanten.
    Om beide thema’s meer aan bod te laten komen tijdens de inleefsessie kan de ethiekdocent van de school opdrachten koppelen aan ethiek en zingeving. Daarnaast is een brainstormsessie tussen de trainers en de coördinator van het zorgethisch lab over het uitkristalliseren van ethiek en zingeving een mogelijkheid.

Interviews

Verpleegkunde-studenten Lisa Veldman en Sabine Peek voerden het onderzoek uit voor hun opleiding die ze volgen op Windesheim. Basis voor hun onderzoek waren interviews onder trainers van de labs in Zwolle en Lubbeek. Onderwerpen waren: kennis, houding, vaardigheid, ethiek en zingeving.

Meer weten over het onderzoek en de uitkomsten? Mail ons.