Onderwijsontwikkelteam: ‘Wij ontwikkelen onderwijsmaterialen voor- en vanuit de visie van het Zorgtrainingcentrum’

“Wij ondersteunen de labs in hun ontwikkeling. Ook leggen we verbindingen tussen onderwijsinstellingen en het Zorgtrainingscentrum. De projectresultaten worden, afhankelijk van de vragen die er gaan komen, in verschillende fasen van het project opgeleverd.”

“Bij de onderwijsmaterialen die ontwikkeld gaan worden, zorgen we ervoor dat ze aansluiten bij het beroepsprofiel, de curricula en programma’s van de onderwijspartners. Hiervoor gaan we regelmatig overleggen met de betrokken onderwijs- en zorginstellingen.
Op dit moment zijn we bezig met het formuleren van de onderwijsvisie van het Zorgtrainingscentrum. Belangrijk, want de transitie in de zorg vraagt ook om transitie van onderwijs: van aanbodgericht naar vraaggericht leren. Dat vraagt een transitie in het denken en doen bij (aankomende) professionals en docenten.

Als team zijn we nu een aantal keren bij elkaar geweest. Bedoeling is dat we elke twee, drie weken bij elkaar komen. Het team bestaat uit docenten en professionals uit de zorg -en welzijnssector.”