Nieuwe projectleider zorgtechnisch lab wil zich verwonderen

Sinds kort is Jolanda van Til de nieuwe projectleider van het zorgtechnisch lab. Zij werkt, net als haar voorganger Wim Roos, bij het Deltion College in Zwolle. Wat wil zij bereiken, wat is haar droom voor het Zorgtrainingscentrum?

“Het zorgtechnisch lab wil een broedplaats zijn voor allerlei technologische ontwikkelingen binnen de zorg. Ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat mensen de regie over hun hun eigen leven kunnen blijven behouden (ondanks aandoeningen/beperkingen die er zijn) en die het mogelijk maken om langer thuis te kunnen blijven wonen.”

Ze vervolgt: “Het is een uitdaging om in de verbinding tussen zorgvragers (en mantelzorgers), zorgverleners – bestaande en in opleiding – en de techniek te zoeken naar mogelijkheden. Mogelijkheden die passen binnen de specifieke situatie van de zorgvrager. Wanneer dit lukt, kan techniek en ICT een waardevolle aanvulling zijn in de mogelijkheden van de zorg.”

Nieuwsgierig zijn

Mijn droom? Met alle betrokkenen – onder andere de mensen in het projectteam en de mensen die mee gaan doen in het zorgtechnisch lab – nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden die er zijn. Verwonderd zijn om steeds weer, met de zorgvrager centraal, te ontdekken hoe techniek en ICT een goede aanvulling kan zijn om uiteindelijk de kwaliteit van leven van de zorgvrager te vergroten.”