Maken we onze ambities rond een gezamenlijke aantrekkelijke regionale health markt waar?

Hoe ver zijn we met het creëren van een gezamenlijke, aantrekkelijke regionale health arbeidsmarkt? Wilma Koch, stuurgroeplid en directeur van het Health Innovation Park (HIP) vertelt.

Het HIP voert de regie over de Human Capital Agenda: een ambitie met deelagenda’s. Door de aansluiting in de regio Zwolle tussen onderwijs, zorgorganisaties en bedrijfsleven in de (nabije) toekomst te verbeteren, willen we komen tot die gezamenlijk, aantrekkelijke, regionale health arbeidsmarkt. In totaal zijn er zeven deelagenda’s/thema’s: het Zorgtrainingscentrum is er een van.

Visie en proeftuin

Wilma: “De aftrap was twee jaar geleden toen enkele regionale kennisinstellingen/scholen, zorgorganisaties, gemeenten en vakbonden de handen ineen sloegen en kwamen tot die gezamenlijke ambitie. Het HIP is gevraagd om de regie en cöordinatie op zich te nemen voor het geheel.
Met een subsidie van het Regionaal investeringsfonds mbo in 2015 ontwikkelden ze een van die deelagenda’s. Het Zorgtrainingscentrum, als praktische leeromgeving (thema 3) waar de toekomstigbestendige professionals moeten werken en leren, kreeg het afgelopen jaar steeds meer vorm.”

Profielen testen en andere initiatieven

“We ontwikkelden een gezamenlijke visie en regionale beroepsprofielen (thema 1). Momenteel toetsen we of deze profielen aansluiten bij de wensen van de betrokken zorgorganisaties ten aanzien van toekomstige zorgprofessionals. We verwachten dat dit proces binnenkort is afgerond.”
Ook inventariseren we op dit moment andere praktische leeromgevingen als het Zorgtrainingscentrum: wat kunnen we nog meer inzetten, wat kunnen we daarvan leren, hoe kunnen we daarbij aansluiten?”

Onderwijsprogramma

Wilma vervolgt: “Verder zijn we binnen het geheel van die Human Capital Agenda bezig met het ontwikkelen van een onderwijsprogramma, inclusief de doorlopende leerlijn mbo-hbo en de onderwijsmaterialen (thema 2). Het is de bedoeling dat jaarlijks 30% van de medewerkers in het Zorgtrainingscentrum leert en werkt. Dit is een continu proces.”

Aantrekkelijk houden

“Wat we ook oppakken is het ‘intern’ werven van 75 zorgprofessionals voor het Zorgtrainingscentrum (thema 4). Het daadwerkelijk laten leren en werken van studenten en professionals in de labs start, na een pilotfase dit voorjaar, in september (thema’s 5 en 6).
Belangrijk aandachtspunt is wat thema 7 benoemt: wat doen we met de mensen die afstand hebben tot werk en de hoger opgeleiden: hoe zetten we dat potentiële talent in en hoe houden we de regio aantrekkelijk voor hoger opgeleiden? Dat gaan we de komende periode onderzoeken.”