Lef, frisse moed en betrokkenheid van de top

Lef, een lange adem en betrokkenheid: een goede integratie van zorg en technologie kan alleen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het congres ‘In voor zorg’ op 8 november leverde bruikbare tips op voor het zorgtechnisch lab.

De tips die werden gegeven voor vergelijkbare initiatieven rond zorgtechnologie:

  • Heb lef, lol en een lange adem.
  • Consequent je bedoeling blijven nastreven. Frisse moed en vasthoudendheid.
  • Kosten blijven in de praktijk écht voor de baten uit te gaan.
  • Betrokkenheid van de top van de organisatie is essentieel.
  • Het gaat om een transformatie in de manier van werken.