Klaar voor de volgende fase? Op tour langs de partners

Bijna twee jaar geleden begonnen we met het opzetten van het Zorgtrainingscentrum. Inmiddels staat de basis klaar om verder te ontwikkelen. Dat geldt ook voor de meeste concepten en producten van de labs. De projectteams, samengesteld uit medewerkers van de partners, hebben met vallen en opstaan, zoals dat gaat met innovatie, basisproducten en concepten ontwikkeld.

Deze willen we nu graag samen met onze partners doorontwikkelen en bij hen inbedden. Dit doen we door aan te sluiten bij de vraagstukken en programma’s die bij de partners spelen. Daarmee sluiten we binnenkort een periode af, waarin we in betrekkelijke stilte, aanbodgericht de organisatie en de concepten ontwikkelden en testten.

Nu bekend is wat we in de basis kunnen bieden is het tijd om onze blik weer naar buiten, naar onze partners te richten en samen vraaggericht door te ontwikkelen. Het programmateam gaat daarom in december en januari langs bij alle partners.
Tijdens de tour lichten de projecteiders en de programmamanager de stand van zaken met betrekking tot het Zorgtrainingscentrum toe.

Versneld verder gaan

“Maar bovenal luisteren we goed naar wat de organisatie van de betreffende partner van het Zorgtrainingscentrum nodig heeft”, zegt programmamanager Coen Massier. Aan de orde komen vragen als: Waar staat je organisatie nu op gebied van transitie in zorg en onderwijs? Welke voor ons relevante programma’s en projecten lopen er binnen je organisatie? en: Welke vragen leven er en hoe kunnen we daar als Zorgtrainingscentrum op aansluiten?

Ook evalueren we onze werkwijze en projectorganisatie: wat gaat wel/niet goed, wat hebben we geleerd en wat gaan we anders en beter doen? De tweejaarlijkse monitoring en evaluatie gaat ons daarbij helpen. Coen: “We maken dus even een pas op de plaats, om daarna weer versneld verder te gaan.”