Geplande activiteiten en bijeenkomsten voor netwerkpartners

Werk jij bij een van onze partnerorganisaties en wil je meedenken en -ontwikkelen? Sluit je dan aan bij de activiteiten die voor jouw organisatie belangrijk zijn!

Naar aanleiding van het netwerkplan vonden onlangs vier verdiepende bijeenkomsten plaats met medewerkers van onze partnerorganisaties rond technologie, leren in de praktijk, nieuw gedrag en samenwerking met het voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomsten krijgen nu een vervolg met de hierna genoemde activiteiten en bijeenkomsten.

1. Hackathon: 26 augustus

We willen de mogelijkheid bieden om regelmatig actuele casussen te bespreken. Bij voorkeur met de cliënt aan tafel. Tijdens deze middag werken we met elkaar de methodiek uit en stellen vast hoe we aan casuïstiek komen en betrokkenen aan tafel krijgen. Bedoeld voor deelnemers uit onderwijs, praktijk en technologie. De eerste bijeenkomst is op 26 augustus (14.00-16.00 uur) in het Zorgtrainingscentrum. Meld je hier aan.

2. Doorontwikkelen simulatieleren inleefsessies: 2 september

Samen kijken we hoe we het aanbod kunnen actualiseren. Hierbij is er specifiek aandacht voor gezamenlijk leren van onderwijs en praktijk. Deze bijeenkomst is op 2 september (15.00-17.00 uur). Interesse? Meld je hier aan.

3. Podium voor kleine succesvolle interacties

Goed voorbeeld doet goed volgen. Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

4. Werving gericht op vmbo-leerlingen 

Hoe kunnen we leerlingen enthousiasmeren voor een beroep in zorg en welzijn? Hierover gaan we met elkaar nadenken. Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

5. Ketenstage 

Een manier van stage die een opmaat vormt naar leren in de regio waarbij mbo- en hbo-studenten, docenten en werkbegeleiders in samenspel met de cliënt een leergemeenschap vormen (vanaf september). Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

6. Mijn E-portfolio

Deze app is bedoeld om eigenaar te worden van het levenslange leerproces. De app is inmiddels ontwikkeld. In september vindt een pilot plaats, in januari 2020 is de implementatie. Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

7. BBL met meerdere partners doorontwikkelen: 8 juli

Hoe kunnen we de BBL zo organiseren dat de student ervaring opdoet in meerdere facetten van de zorg? Denk aan het ziekenhuis, de GGZ, de thuiszorg en VV&T. De bredere ervaring zorgt allereerst voor kennisdeling in de keten wat ten gunste van de ondersteuning van de cliënt komt. Daarnaast krijgt de student inzicht in het eigen talent wat ervoor kan zorgen dat de student zich langdurig aan de sector verbindt. Op maandag 8 juli (14.00-15.30 uur) is er een bijeenkomst over dit onderwerp in het Zorgtrainingscentrum. Meld je hier aan.

8. Studenten en medewerkers keuzedelen aanbieden: 12 september

We ontwerpen aanbod van keuzedelen voor studenten én medewerkers uit het werkveld. Door in gezamenlijkheid te leren, leren we op natuurlijke wijze. Actuele thema’s worden op deze manier vanuit diverse hoeken belicht. Interesse? Meld je hier aan.

9. Matchen van studenten aan BPV-plaatsen

We willen voor alle BOL-studenten een praktijkleerplek in de regio. Ook willen we een breed aanbod voor alle BOL-studenten. Hoe voorzien we hierin door opleidingsinstituten heen? Een vervolgstap is gewenst waarbij docenten en medewerkers zorg in gezamenlijkheid bpv begeleiding doorontwikkelen. Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

10. Doorontwikkelen van praktijkleerroutes

Hoe tillen we de praktijkroute op overstijgend over meerdere organisaties. Dit bespreken we met meerdere zorg partners in de regio. Interesse? Mail ons: contact@ztczwolle.nl.

11. Bijeenkomst Technologie & Visie over de aanwezigheid/beschikbaarheid van toepassingen: 2 juli

Welke technologische toepassingen willen we laten zien in het Zorgtrainingscentrum? Daarbij gaat het om toepassingen die gericht zijn op ‘De juiste zorg op de juiste plaats’, ‘Stimuleren van zelfredzaamheid en langer thuis wonen’ of ‘Toepassingen die handelingen van professionals over kunnen nemen’. Wat vraagt dit aan beheer, aan financiële middelen? Zijn er mogelijkheden om toepassingen uit te lenen? Kunnen we toepassingen bekijken bij partners?
In deze bijeenkomst op 2 juli (15.30- 7.00 uur) gaan we een visie vormen over hoe we dit zien en wat hierin de wensen (en de daaruit volgende acties zijn). Meld je hier aan.

12. Bijeenkomst Technologie toepassen en ervaren: 3 juli

Het kunnen uitproberen van technologische toepassingen, het ervaren ervan: dit is een van de wensen die de partners van het netwerk Zorgtrainingscentrum hebben. Maar hoe zetten we deze wens om in passende activiteiten? De Technology Tours moeten we doorontwikkelen, maar hoe kunnen de technologische toepassingen ook binnen andere activiteiten van het Zorgtrainingscentrum worden ingezet?  Heb je een idee? Denk dan mee op 3 juli (15.30-17.00 uur)! Meld je hier aan.

13. Bijeenkomst Technologie ontwikkelen en implementeren via projecten onderwijs en zorg: 4 juli

Binnen zorgorganisaties zijn al wel technologische toepassingen beschikbaar (bijvoorbeeld de Tovertafel, de CRDL, de belevenissentafel), maar die worden niet altijd optimaal gebruikt. Hoe mooi zou het zijn wanneer we in het Zorgtrainingscentrum projecten kunnen realiseren waarin studenten dé ambassadeurs kunnen zijn die hierin verandering kunnen brengen. Geweldig toch toch? Dan zouden we zomaar grote stappen kunnen zetten om de inzet van nieuwe toepassingen daadwerkelijk verder te brengen in de praktijk. In deze bijeenkomst op 4 juli (15.30-17.00 uur) gaan we kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Meld je hier aan.