Friesland College en ZuidOostZorg op bezoek bij wijkzorg lab

Een aantal bestuurders, een docent en enkele studenten van het Friesland College en ZuidOostZorg brachten op 20 april een bezoek aan het wijkzorg lab. Vanuit het Zorgtrainingscentrum waren hierbij de betrokkenen vanuit het wijkzorg lab (docenten en opleiders vanuit de zorg), de projectleiders van de andere labs en stuurgroepleden aanwezig. Tijdens de bijeenkomst deelden Friesland College en ZuidOostZorg de ervaringen die zij met praktijkgestuurd leren – de praktijkroute – opdoen. In september volgt een tegenbezoek.

Met 7 studenten had de praktijkroute bij het Friesland College een aantal jaren geleden een bescheiden start, maar inmiddels volgen meer dan 400 studenten deze leerroute die uit verschillende leertrajecten bestaat.

Een belangrijk gesprekspunt tijdens het bezoek was het spanningsveld tussen kwaliteit (eisen) van de opleiding en de vrijheid en ruimte die er is om te experimenteren en te innoveren. De Friese partners, net als het Zorgtrainingscentrum ook Koploper in het Zorgpact, hebben daar goede ervaringen mee.

Elkaars expertise benutten

Andere onderwerpen waren de medewerker van de toekomst en zijn lerende houding en de lerende organisatie, waarbij leren in de praktijk centraal staat. Dit praktijkleren moet zich eigenlijk als een olievlek over de organisatie verspreiden. Ook sluit het onderwijs zoals dat in de praktijkroute gegeven wordt beter aan bij de ontwikkelingen in de zorg: studenten kunnen dat wat ze leren direct toepassen, wat tot groter leerrendement leidt.

De kennismaking leverde beide partijen veel op: “Door dit soort bezoeken kunnen we als onderwijs en zorg elkaars expertise en mogelijkheden benutten. Samen kunnen we leren van de integrale ondersteunings- en zorgvraagstukken die we tegenkomen: het Friesland College en ZuidOostZorg in de praktijkroute, wij in het wijkzorg lab”, zegt Joke Hengeveld, adviseur leren & ontwikkelen bij woonzorgconcern IJsselheem. IJsselheem is als partner van het Zorgtrainingscentrum intensief betrokken is bij het wijkzorg lab.

De praktijkroute

In de praktijkroute van het Friesland College en ZuidoOostZorg gaat het om leren en opleiden in lerende gemeenschappen. Praktijkgestuurd leren staat centraal, de vraag van de cliënt is het vertrekpunt. Bekijk hier een filmpje.

De leervisie is ‘innoveren door leren’. En dat een leven lang leren voor alle (aankomende) zorgprofessionals. De complexiteit van de zorg vraagt namelijk om medewerkers die uitstekend in kunnen spelen op wat zich voordoet in de dagelijkse praktijk: wat is bij deze cliënt op dit moment het goede om te doen. Reflectief vermogen en in dialoog kunnen gaan zijn daarbij belangrijke competenties.

Voor de studenten betekent dit dat ze vanaf de eerste dag van hun leerroute in de praktijk leren en werken. Ze leren vanuit wat ze tegenkomen, en kunnen daar meteen iets mee doen. Ze kunnen zelf kiezen wat en hoe ze iets willen leren.

Door deze aanpak leren de studenten meer en op een aansprekender manier. Tegelijk wordt de expertise van de verschillende professionals die in de praktijk werken beter benut. Daarbij is de docent meer een coach geworden.

Vervolg in september

In september krijgt het bezoek aan het wijkzorg lab een vervolg met een tegenbezoek vanuit Zorgtrainingscentrum en wijkzorg lab aan het Friesland College en ZuidOostZorg.