Dream Big, Act Small: mbo- en hbo-studenten samen op ketenstage

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een ketenstage in volle gang. Een stageperiode waarin hbo- en mbo-studenten van Windesheim en Menso Alting gezamenlijk optrekken. De stage vindt plaats bij de Vogellanden of Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (in de wijkzorg of op twee woongroepen).

Dream Big, Act Small: dromen over hoe leren zich kan ontwikkelen vindt momenteel plaats binnen het Zorgtrainingscentrum. En dat neemt ook grootse vormen aan. Toch helpt het om soms klein te beginnen en zo een beweging op gang te brengen. De ketenstage is daarvan een mooi voorbeeld.

Persoonsgericht

Bij de ketenstage gaan we uit van persoonsgerichte zorg en persoonsgericht leren. Dat betekent dat niet het zorgaanbod of de leerstof het vertrekpunt is, maar de zorgvrager. De studenten kunnen hier een belangrijke bijdrage in leveren.

Zo worden ze gedurende de ketenstage uitgedaagd leervragen te ontwikkelen. Deze diepen ze verder uit in samenspel met de betrokken docent en de werkbegeleider. Op deze manier ontstaat een leergemeenschap. Tijdens de stage is er veel ruimte om met en van elkaar te leren. Dat geldt zowel voor de studenten als voor de docenten en werkbegeleiders. Daarbij gaat het niet alleen om kennis uitwisselen, maar ook zeker om houding en gedrag.

Doordat de studenten – die op verschillende werkplekken werken – regelmatig bij elkaar komen, ontdekken ze wat er elders in de keten plaatsvindt. Ze wisselen ervaringen en kennis uit en mogelijk lopen ze een dag met elkaar mee.

IMG6759 web

Begin februari

In november en december leggen we de laatste hand aan het praktisch vormgeven van de stage. Momenteel bespreken de betrokken medewerkers met elkaar de keuzes die moeten worden gemaakt (zie foto). In februari 2019 gaan de ketenstages dan daadwerkelijk van start.
Naast de ketenstage zijn er verschillende partners van het Zorgtrainingscentrum die ook initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan de grote droom over het doorontwikkelen van leren. Weliswaar onder diverse benamingen, maar met maar één doel: het dicht bij elkaar brengen van leren en praktijk.