Derde bijeenkomst ‘Doorontwikkelen simulatieleren inleefsessies’

Op 28 oktober (14.00-16.00 uur) vindt de derde bijeenkomst rond het doorontwikkelen van simulatieleren tijdens inleefsessies plaats. Wil je erbij zijn? Meld je dan nu aan. Over de opbrengsten van de bijeenkomst op 2 september kunnen de netwerkpartners tot 15 oktober hun mening geven.
Tijdens de bijeenkomst van 2 september (de eerste was op 4 juni) bespraken de aanwezigen hoe het aanbod verbreed kan worden zodat studenten en zorgmedewerkers ‘nieuw gedrag’ ontwikkelen. Dit leverde zes mogelijkheden op:
  1. Het huidige inleefsessie-aanbod passender maken, meer vraaggestuurd.
  2. Interactief theater aanbieden, met trainer-acteurs.
  3. Ook de zorgprofessionals kunnen tijdens een inleefsessie van rol wisselen (en hebben dus niet alleen de rol van simulant = zorgvrager). Zo kan de zorgprofessional ook feedback krijgen op zijn manier van handelen.
  4. Een workshop ontwikkelen waarin zorgmedewerkers met zorgethiek aan de slag gaan en zich geleidelijk moeten blootgeven. Dit laagdrempeliger dan de aanpak tijdens een inleefsessie.
  5. Ervaringssessies organiseren aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld omgaan met agressief gedrag, verplaatsen in de zorgkracht van de cliënt, zorg op maat leveren, kwaliteit van leven bevorderen, regie bevorderen. Hiervoor de huidige inleefsessie aanpassen. De ervaringssessies kunnen aansluiten bij thema’s die passen in het cultuurprogramma van de betreffende organisatie.
  6. Een aanbod die naar de organisatie toekomt: een mobiel aanbod, bijvoorbeeld in een verbouwde SRV-wagen of een tent.
Alle partners van het Zorgtrainingscentrum bespreken de zes mogelijkheden in de eigen organisatie. Voor 15 oktober kiezen ze een top 3. Andere mogelijkheden zijn ook welkom. Tijdens de vervolgbijeenkomst op 28 oktober gaan de deelnemers doorontwikkelen en maken ze een actieplan en een tijdspad.

Aanmelden en informatie

Wil je bij de derde bijeenkomst zijn? Meld je hier aan.