Bijeenkomst communicatiemedewerkers betrokken organisaties

Op donderdagmiddag 27 augustus kwamen twintig communicatiemedewerkers van de partners en een aantal potentiële communicatieleveranciers in Doepark Nooterhof bij elkaar om kennis te maken en samen de ambities en acties te formuleren voor de communicatie rondom het Zorgtrainingscentrum.

Dit gebeurde aan de hand van Scrum, een methode waarbij in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt. Wouter Niks van Scrum Company lichtte de methode toe en begeleidde de middag. Uitgangspunt was het eerder geschreven communicatieplan.

Interessant en inspirerend

Als eerste formuleerden de deelnemers – opgedeeld in twee groepen – de ambities, waaronder een duidelijke positionering, een heldere visie en het inzetten van ambassadeurs. Vervolgens vertaalden de deelnemers de ambities naar activiteiten, zoals het ontwikkelen van communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een huisstijl en website), het onderzoeken van de behoeften van de doelgroepen van het Zorgtrainingscentrum en het geven van introductieworkshops door en bij de partners. Daarbij zijn er activiteiten die – passend bij Scrum – binnen een maand worden opgepakt, andere worden binnen een half jaar in gang gezet en afgerond.

Voor de uitvoering van de geformuleerde ambities en activiteiten wordt zo snel mogelijk een communicatieteam (max. vijf leden) samengesteld. “Het was een interessante en inspirerende middag waarop we veel geleerd hebben”, aldus programmamanager Coen Massier.