Alfa-college ontwikkelt simulatieonderwijs verder door

Levensechte situaties op het gebied van verzorging en verpleging nabootsen: de geavanceerde simulatiepop waarmee studenten van het Alfa-college in Hardenberg sinds dit schooljaar werken, kan het. De pop, met de naam Noah, biedt veel nieuwe mogelijkheden die de studenten tot nu toe niet konden oefenen.

De simulatiepop is met verschillende scenario’s te programmeren. De studenten kunnen werken met deze situaties en zo levensechte situaties nabootsen die niet op andere poppen of op mensen te oefenen zijn. De simulatiepop heeft een eigen ademhaling, een bloeddruk, maakt geluiden en kan praten. Ook biedt Noah verschillende mogelijkheden als het gaat om het geven van injecties en het aanleggen van een katheter.

Alfa college
De simulatiepop van het Alfa-college heeft een eigen ademhaling, een bloeddruk, maakt geluiden en kan praten. Ook injecties geven en een katheter aanleggen is met de pop te oefenen.

Structureel inzetten

“Het afgelopen jaar stond in het teken van het ontdekken en uitwerken van de vele mogelijkheden van Noah. Het komende schooljaar zetten we Noah structureel in bij meerdere opleidingen binnen de verzorging en verpleging”, vertelt regiodirecteur Jurgen Grobbée. Met de simulatiepop wil het Alfa-college haar studenten nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt verkleinen.

Bij- en nascholing

De simulatiepop Noah biedt ook mogelijkheden voor bij- en nascholing. Om de mogelijkheden in kaart te brengen, gaat het Alfa-college de wensen en behoeften van de betrokken partners peilen.

De enige mbo-instelling

Het Alfa-college Hardenberg is de enige mbo in Nederland met een dergelijke simulatiepop. Het leermiddel past bij het innovatieve karakter van de onderwijsinstelling: “We doen graag mee met de ontwikkelingen in de samenleving. Noah is hier een goed voorbeeld van.”