Actie Leer Netwerk neemt stokje over van Zorgpact

Op 3 december was de laatste Landelijk Werkdag van het Zorgpact. Minister Van Engelshoven kreeg van de Koplopers – waaronder het Zorgtrainingscentrum – de handreiking ‘Leren in de praktijk’.

Het Zorgtrainingscentrum was vanaf haar prille start een van de Koplopers binnen het Zorgpact.
Op 3 december was de laatste bijeenkomst: het Actie Leer Netwerk neemt het stokje over van het Zorgpact. In het Actie Leer Netwerk krijgen succesvolle onderdelen uit het Zorgpact een vervolg, zoals de Kopgroep en de aanpak voor meer ruimte in de regels.

Handreiking ‘Leren in de Praktijk’

Dat het kabinet initiatieven zoals het Zorgtrainingscentrum een warm hart toedraagt, bleek tijdens de Landelijke Werkdag onder andere uit de aanwezigheid van de ministers Bruins (Medische Zorg en Sport) en Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS).

Minister Van Engelshoven ontving namens de Koplopers de handreiking ‘Leren in de praktijk’ die bedoeld is om iedereen die bij zorg en onderwijs betrokken is te ondersteunen met ervaring en kennis. In de handreiking zijn vier thema’s/rollen uitgewerkt: de student, de opleider, het grensvlak tussen opleiding en praktijk, en de projectleider (als ontwerper, verbinder en regisseur).
De thema’s/rollen werden tijdens de werkdag vertegenwoordigd door een student, een docent, een praktijkopleider en projectleider Hessiëlle van Dam van het wijkzorg lab.

Regisseursrol oppakken

Van Engelshoven stelde betrokken vragen en vroeg Hessiëlle wat een projectleider bijdraagt. Ze antwoordde: “Als projectleider heb je de taak om partners met elkaar in verbinding te houden. Ontwikkelen en vernieuwen, in het bijzonder samen met diverse type organisaties die hun eigen doelstelling kennen, geeft reuring. Het is dan nodig om de kalmte te bewaren en de regisseursrol op te pakken.’

Kijk hier voor de handreiking ‘Leren in de Praktijk’.

wijkzorg lab site