Nieuws

juni 2017

|
  • algemeen

Stand van zaken aanpassingen website

Het aanbod van het Zorgtrainingscentrum groeit. Om ervoor te zorgen dat onze activiteiten goed vindbaar blijven, passen we samen met partner Impres onze website momenteel aan. Zo komt er een..

Lees meer
|
  • zorgethisch lab

849 deelnemers aan zorgethische inleefsessies

Sinds de start van het zorgethisch lab in april 2016 t/m juni van dit jaar deden 575 mbo-/hbo-studenten een inleefsessie. Ook waren er 274 simulanten (docenten en zorgprofessionals) bij betrokken...

Lees meer
|
  • algemeen

Eerste ervaringen delen met minister OCW

Wat zijn de eerste praktijkervaringen van projecten die – net als het Zorgtrainingscentrum – subsidie krijgen vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo? De minister van OCW wilde het graag van ons..

Lees meer