Nieuws

april 2017

|
  • zorgtechnisch lab

Kennismaken met zorgtechnologie tijdens Technology Tour?

De afgelopen weken bezochten verschillende mbo- en hbo-klassen het zorgtechnisch lab voor een ‘Technology Tour’. Tijdens deze tour maakten de studenten kennis met zorgtechnologische toepassingen en gingen ermee aan de..

Lees meer
|
  • zorgethisch lab

Klankbordbijeenkomst zorgethisch lab

De stand van zaken in het zorgethisch lab, de uitkomsten van onderzoek en evaluaties van de inleefsessies in 2016, de ontwikkelde producten en met elkaar richting geven aan de volgende..

Lees meer
1 2